Samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek

Katern

Katern | Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek

Hoe kunnen partnerschappen Samen Opleiden een gezamenlijk curriculum vormgeven dat recht doet aan beide contexten én aan de leervragen van de student? In het ontwerpnetwerk ‘Een curriculum in samenhang’, een initiatief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, zijn trio’s van studenten, schoolopleiders en instituutsopleiders uit het primair en voortgezet onderwijs op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag. De zoektocht leidde tot waardevolle inzichten voor zowel de deelnemers als de begeleiders van het ontwerpnetwerk, Miranda Timmermans en Chris Kroeze.

In deze publicatie vertellen de deelnemers en de begeleiders over hun ervaringen en de uitgangspunten die het ontwerpnetwerk heeft opgeleverd. Ook wordt een handreiking gedaan om partnerschappen Samen Opleiden te stimuleren zelf aan de slag te gaan met het implementeren van de werkwijze van het ontwerpnetwerk.

Toelichting

Toelichting | Ontwerpkit

De Ontwerpkit | Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren bevat handreikingen en instrumenten om als driehoek – student, schoolopleider, instituutsopleider – een samenhangend curriculum(onderdeel) te ontwerpen. Een samenhangend curriculum voldoet aan de geldende opleidingseisen, sluit aan bij de leermogelijkheden van de leerwerkplek, én komt tegemoet aan de leerbehoeften van de individuele student.

De kit biedt coördinatoren en wegbereiders binnen partnerschappen Samen Opleiden materialen en werkvormen om binnen het eigen partnerschap een ontwerpnetwerk op te zetten en driehoeken te begeleiden bij het voeren van het juiste gesprek over De Leeropbrengst, De Maat en De Leerweg. Partnerschappen Samen Opleiden kunnen deze ontwerpkit gebruiken om hiermee ervaring op te doen en zo het Samen Opleiden binnen het partnerschap te verdiepen. De ontwerpkit bestaat uit:

Handleiding
Praatplaten
Digitalks
PowerPointpresentaties
Werkvormen
Inspiratie uit de partnerschappen
Katern
Video ‘Werken in de driehoek’

Ontwerpkit

Ontwerpkit

Publicaties & links
11 november 2021

Hoe werken partnerschappen met de driehoek? Opleidingsschool Zutphen heeft Samen met HAN Academie Educatie een video ontwikkeld die laat zien hoe een driehoeksgesprek er uit kan zien en waar je op moet letten. De bijgeleverde handleiding geeft de gespreksleiders handvatten om de dialoog over het driehoeksgesprek in goede banen te lijden.

Publicaties & links
19 mei 2021

Miranda Timmermans en Chris Kroeze vertellen in deze Digitalks hoe de ontwerpkit optimaal is te gebruiken. De eerste Digitalk gaat over de ontwerpkit in zijn algemeen. De overige Digitals gaan over De Uitdaging, De Leeropbrengst, De Maat en De Leerweg.

Publicaties & links
19 maart 2021

Voor elk van de onderdelen zijn er PowerPointpresentaties gemaakt om in de  bijeenkomsten te gebruiken. De PowerPointpresentaties zijn voorzien van een geschreven toelichting in het notitievak.

Publicaties & links
18 maart 2021

Handleiding om als driehoek – student, schoolopleider, instituutsopleider – een samenhangend curriculum(onderdeel) te ontwerpen.

Tools & scans
18 maart 2021

Een praatplaat kan op verschillende manieren worden ingezet tijdens de bijeenkomsten met het ontwerpnetwerk. Door de praatplaat steeds terug te laten komen, werkt de groep aan een gedeeld referentiekader en worden de verbanden tussen de onderdelen sterker en rijker.

Tools & scans
18 maart 2021

De werkvormen zijn erop gericht in de driehoek te ervaren voor welke uitdaging we staan en wat er nodig is om samen een curriculum te bouwen.

Meer kennisbank artikelen
Video’s

Video’s

Video | Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek

In deze video geven we een beeld van de eerste opbrengsten en ervaringen van vier ontwerpnetwerken en laten we zien hoe het voeren van een driehoeksgesprek een eerste bijdrage kan leveren aan betere afstemming tussen geldende opleidingseisen, de leermogelijkheden die opleiding en werkplek bieden, én de leerbehoeften van de individuele student.

Digitalks | Bouwen aan een samenhangend curriculum

De ontwerpkit ‘Bouwen aan een samenhangend curriculum’ bevat handreikingen en instrumenten om als driehoek – student, schoolopleider, instituutsopleider – een samenhangend curriculum(onderdeel) te ontwerpen. Miranda Timmermans en Chris Kroeze vertellen in deze Digitalks hoe de ontwerpkit optimaal is te gebruiken.

> Naar alle digitalks

Nieuws

Nieuws

MBO
PO
VO
Lancering | Ontwerpkit ‘Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren’
PO
VO
Video | Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek
PO
VO
Katern | Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek