Kennisbank | Informatie & inspiratie

In onze kennisbank vind je praktijkvoorbeelden, tools, podcasts, onderzoeksrapporten en relevante publicaties over Samen Onderzoeken & Professionaliseren. Gebruik de zoekfunctie of zoek op thema.

Zoek in kennisbank

Lerende leraar

Leeromgeving

Organisatie

Kwaliteitscultuur

Laatst toegevoegde items

Praktijkvoorbeelden & interviews
11 april 2022

Deze bundel bevat zeventien goede praktijkvoorbeelden van Samen Opleiden. Partnerschappen Samen Opleiden kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het Samen Opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: de leeromgeving te verrijken, zodat partnerschappen nóg betere leraren afleveren.

Video’s & podcasts
11 april 2022

Vanuit het Platform hebben wij een oproep uitgezet onder partnerschappen om een vlog in te sturen over de kracht van het partnerschap. In deze vlog vertellen tweedejaarsstudenten Dominique en Amira van de PABO over de goede ondersteuning die zij ervaren van hun mentoren bij het lesgeven in de grote stad.

Video’s & podcasts
8 april 2022

Vanuit het Platform hebben wij een oproep uitgezet onder partnerschappen om een vlog in te sturen over de kracht van het partnerschap. In deze vlog vertelt schoolopleider en programmamanager Ellen over hoe in samenwerking met het opleidingsinstituut op Scholengemeenschap Ekeringen de koppeling tussen theorie en praktijk nog sterker verbonden wordt door inzet van didactisch redeneren.

Video’s & podcasts
8 april 2022

Gastvrouw Marceline Schopman spreekt met drie studenten die hun lerarenopleiding binnen een partnerschap Samen Opleiden volgen. De studenten delen hun kijk op krachtig Samen Opleiden, hét weekthema van de Week van Samen Opleiden. Centraal staat de vraag: Wat is Samen Opleiden voor jou?

Video’s & podcasts
8 april 2022

Marco Snoek en Erik Ex verzorgden dit webinar over de vraag hoe leraren met plezier en passie hun loopbaan over langere tijd vorm kunnen geven. Hieronder staat de presentatie en is het webinar in zijn geheel terug te kijken.

8 april 2022

Samenwerken aan een innovatief vraagstuk, met collega’s uit andere scholen, eventueel met studenten, onderzoekers, opleiders of mensen uit andere sectoren. Deze praktische toolkit is voor iedereen die in (bovenschoolse) teams op een effectieve manier wil samenwerken aan een innovatief vraagstuk.