Contact

Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs rond dit thema.

Voor al uw vragen over samen opleiden en professionaliseren kunt u terecht bij:

PO-Raad 
Gea Spaans, Projectleider: platformsamenopleiden@poraad.nl • 030 – 31 00 933

VO-raad 
Nienke Wirtz, Projectleider: platformsamenopleiden@vo-raad.nl • 030 – 232 48 00