Contact

Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het Platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.

Voor al uw vragen over samen opleiden en professionaliseren kunt u terecht bij:

PO – VO
Gea Spaans | Projectleider
Mirella Verspiek | Projectleider
Janet Bootsma | Projectmedewerker
Pascale Lucassen | Projectmedewerker
platformsamenopleiden@poraad.nl | platformsamenopleiden@vo-raad.nl | 030 – 31 00 933

MBO
Ester Scholten | Projectleider
Anne Kriek | Projectmedewerker
Rian Hendriks | Projectmedewerker
platformsamenopleiden@mboraad.nl| 0348 – 75 35 40