Doorzoek kennisbank

Thema's
Type
Sector
Released by Platform
Search Archive
382 resultaten
Publicaties & links
12 april 2014

Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma’s voor startende leraren.

Praktijkvoorbeelden & interviews
9 juli 2014

De reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) heeft een activiteitenschema ontwikkeld dat het proces van kwaliteitsborging en –onderzoek inzichtelijk maakt.

Praktijkvoorbeelden & interviews
31 oktober 2014

Inrichting en facilitering van de samenwerking tussen HBO en PO.

Praktijkvoorbeelden & interviews
20 november 2014

De Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) en de Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS) zijn begin oktober 2014 gevisiteerd in het kader van de beoordeling door de NVAO. Ze kregen beide een voldoende. Hieronder een overzicht van relevante documenten en verslagen.

Praktijkvoorbeelden & interviews
10 december 2014

Stichting Flore verankert onderzoek in de onderwijspraktijk om zo de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en de talenten van kinderen optimaal te kunnen benutten.

Publicaties & links
10 december 2014

Rede uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de onderwijskunde bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit (2010) door Dr. W. J.C.M. van de Grift.

Publicaties & links
15 januari 2015

Kwaliteit en kwaliteitszorg zijn een belangrijk onderdeel en tegelijkertijd een uitdaging voor de (academische) opleidingsscholen. Doel van deze factsheet is een overzicht te geven van wat we uit theorie en praktijk weten over kwaliteit en kwaliteitszorg en dit in samenhang te presenteren.

Publicaties & links
24 januari 2015

Factsheet van Prof. Dr. Rob Poell (Hoogleraar Personeelsontwikkeling, Tilburg University) over de verbinding van Opleiden in de School met het HRD-beleid van VO-scholen. OidS verbinden met HRD is relevant om ontwikkeldoelen van school en van docenten te kunnen combineren.

Publicaties & links
5 februari 2015

Met het concept van strategisch HRM bestaat op scholen nog maar weinig ervaring. Het is tijd om de koppeling te leggen tussen HRM en de doelen en het leiderschap van de school. Dit katern laat zien welke opdrachten er voor schoolleiders liggen op weg naar strategisch HRM.

Praktijkvoorbeelden & interviews
13 maart 2015

Half september 2014 werd de Nieuwste Pabo door het visitatiepanel positief beoordeeld. Over de specifieke dilemma’s die zo’n visitatie opleveren sprak het Steunpunt Opleidingsscholen met Paul Hennissen, lector Opleiden in de School op de Nieuwste Pabo in Sittard.