Katern

Introductie | Groei naar Samen Opleiden

Het ministerie van OCW heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via partnerschappen Samen Opleiden. Per sector is er een eigen snelheid richting 2030 vastgesteld. In 2021 zijn naar schatting 39% van alle studenten die in Nederland een lerarenopleiding volgden, opgeleid via Samen Opleiden. Van deze studenten werd 48% opgeleid voor het po, 44 % voor het vo, 7% voor het mbo en 1% voor een combinatie van po/vo (OCW, 2021).

Elk partnerschap staat voor de opdracht om deze landelijke ambitie te vertalen naar een persoonlijke ambitie toegespitst op de eigen situatie. In dit dossier dat de komende maanden verder wordt aangevuld bieden we je informatie, tools en ondersteuning om het gesprek over de groei-ambitie binnen je eigen partnerschap op een goede en (kwalitatief en kwantitatief) onderbouwde manier te kunnen voeren.

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

Publicaties & links
15 april 2020

Het ministerie van OCW en de vijf sectorraden hebben de ambitie uitgesproken dat op de langere termijn 100% van de leraren-in-opleiding profiteert van een samen-opleiden traject. In dit rapport brengt het Kohnstamm Instituut in beeld wat er nodig is om, door middel van uitbreiding van samenwerking in de regio tussen scholen en lerarenopleidingen, naar deze ambitie toe te kunnen werken.

Publicaties & links
7 april 2022

Onderzoek naar hoe Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) het best kan worden vormgegeven om te komen tot 100% opleiden van studenten tot leraar via SO&P.

Meer kennisbank artikelen
Nieuws

Nieuws

MBO
PO
VO
Actueel | Wijzigingen Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
MBO
PO
VO
Onderzoek | Grote tevredenheid onder partnerschappen over Samen Opleiden en Professionaliseren
MBO
PO
VO
Bestuurlijke ambitie | Samen Opleiden als koninklijke route
Agenda

Agenda

No news items were found.