Kwaliteitskader & peer Review

Kwaliteitskader

Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review

Op 13 december 2021 hebben de bestuurders van de vijf sectorraden en OCW hun akkoord gegeven aan het bijgestelde Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review. Het kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen Samen Opleiden handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan. Op deze pagina hebben we de informatie over het kwaliteitskader en de peer review gebundeld, zoals een webinar, een podcast en verschillende relevante links en publicaties.

foto’s gekocht voor sites Platform Samen Onderzoeken en Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Peer review

Werkwijze ontwikkelingsgerichte peer review

Erkende partnerschappen Samen Opleiden voeren elke zes jaar een ontwikkelingsgerichte peer review uit aan de hand van de waarborgen uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. Aspirant-partnerschappen nemen vier jaar na de toekenning van de aspirantstatus deel aan een beoordelingsgerichte peer review, georganiseerd vanuit DUS-I. Het systeem van peer review komt voort uit het perspectief van gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, schoolbesturen en opleidingen voor kwaliteitsontwikkeling van de partnerschappen.

Kennisbank

Kennisbank

Publicaties & links
18 januari 2022

Het kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan. Aan de hand van het kwaliteitskader organiseren partnerschappen peer reviews.

Publicaties & links
18 januari 2022

In de nieuwe Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen (juli 2019) leest u meer over de wijze waarop het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review gekoppeld zijn aan de subsidieverstrekking. In juli 2021 zijn enkele wijzigingen in de regeling gepubliceerd.

Praktijkvoorbeelden & interviews
7 april 2022

Op 26 januari 2021 hebben Dirkje Zwama van partnerschap Arnhem & Achterhoek en Pettra van Beveren van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA) meegedaan aan de pilot rondom ontwikkelingsgerichte peer reviews. Een jaar later zitten ze weer bij elkaar. Dit keer in een peer review die ze zelf hebben georganiseerd.

Meer kennisbank artikelen
Tools

Tools

Model | Ontwikkelingsgerichte peer review
Dit model is bedoeld om een totaalbeeld te geven van het proces van de ontwikkelingsgerichte peer review voor erkende partnerschappen. Het model schetst in de binnenste cirkel de essentie van de peer review met daaromheen de organisatie en de nodige middelen en informatie. Door op de vakken te klikken in de verschillende lagen van de cirkel komt de gewenste informatie in beeld.
Video & podcasts

Video & podcasts

Webinar | Kwaliteitskader en werkwijze peer review

Webinar door Miranda Timmermans, lid van de schrijfgroep en lector Samen Opleiden & Professionaliseren aan de Marnixacademie, over het Kwaliteitskader en de aangepaste werkwijze peer review.

Podcast Samen Opleiden | #7 Ontwikkelingsgerichte peer review

De ontwikkelingsgerichte peer review: in deze nieuwe aflevering van onze podcast Samen Opleiden vertellen Chris Kroeze (expert Samen Opleiden) en Dirkje Zwama (programmaleider partnerschap Arnhem & Achterhoek) over hun inzichten en ervaringen op basis van de pilots peer review die in 2021 plaatsvonden. Peer review blijkt een nuttig middel om wat je als partnerschap doet in een breder perspectief te plaatsen, te zien wat goed gaat en mogelijkheden voor verbetering te ontdekken. Je onderzoekt, spiegelt aan, leert van en met elkaar.

Nieuws

Nieuws

MBO
PO
VO
Pilots ontwikkelingsgerichte peer review | Interesse in deelname?
MBO
PO
VO
Podcast Samen Opleiden | #7 Ontwikkelingsgerichte peer review
MBO
PO
VO
Update | Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie
Meer nieuws artikelen
Pilot

Pilots ontwikkelingsgerichte peer review | Interesse in deelname?

Wil je als erkend partnerschap meewerken aan het verkennen van de nieuwe werkwijze voor de ontwikkelingsgerichte peer review, je verdiepen wat daarbij komt kijken en de opbrengsten delen met andere partnerschappen? Meld je dan aan voor de pilots die we in 2022 hiervoor organiseren.