MBO
PO
VO

Podcast Samen Opleiden | #7 Ontwikkelingsgerichte peer review

De ontwikkelingsgerichte peer review: in deze nieuwe aflevering van onze podcast Samen Opleiden vertellen Chris Kroeze (expert Samen Opleiden) en Dirkje Zwama (programmaleider partnerschap Arnhem & Achterhoek) over hun inzichten en ervaringen op basis van de pilots peer review die in 2021 plaatsvonden. Peer review blijkt een nuttig middel om wat je als partnerschap doet in een breder perspectief te plaatsen, te zien wat goed gaat en mogelijkheden voor verbetering te ontdekken. Je onderzoekt, spiegelt aan, leert van en met elkaar.

Chris Kroeze is lid van de schrijfgroep Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review, opleider bij de HAN en betrokken bij het partnerschap Arnhem en Achterhoek. Hij zegt: “Samen Opleiden is wat er gebeurt terwijl je andere plannen maakt.” Een complexe praktijk omdat er veel partners samenkomen. “Omdat er geen blauwdruk is voor ‘goede kwaliteit’, is het belangrijk om dat aan anderen te spiegelen,” legt hij uit. De ontwikkelingsgerichte peer review is in deze complexiteit een nuttig middel om wat je zelf doet in een breder perspectief te plaatsen, te zien wat goed gaat en mogelijkheden voor verbetering te ontdekken.

Dirkje Zwama, een van de programmaleiders bij het partnerschap Arnhem & Achterhoek, was deelnemer aan de pilot Peer Review. Het kwaliteitskader gaf nieuwe woorden aan wat we met elkaar verstaan onder kwaliteit, vertelt ze. Door die woorden te vinden, ga je vanuit verschillende perspectieven samen één taal spreken over kwaliteitsontwikkeling en waarborgen. Bovendien blijf je in gesprek, met de partners onderling en ook met de studenten. De verwachting is dat de ontwikkelingsgerichte peer review daardoor een voortgaande aandacht zal opleveren voor de kwaliteit van de partnerschappen.

Dirkje licht de aanpak, stappen en tijdsinvestering toe uit de pilot waar haar partnerschap aan deelnam. Het kwaliteitskader gaf in de pilot van Dirkje houvast bij het schrijven van de kritische reflectie. Met de huidige situatie heel concreet beschreven, de ambities verhelderd en op basis daarvan de gewenste richtsituatie, kwam daar per waarborg een aantal ontwikkelpunten uit. Voor de peer review zijn vanuit de ontwikkelpunten vragen ter tafel gekomen en daarover waarderende gesprekken gevoerd. Vragen zoals: Past de manier zoals we binnen het partnerschap nu georganiseerd zijn nog bij onze doelen? Hoe kunnen we onze kwaliteitsontwikkeling echt integreren in alle groepen?

Er zijn in Nederland nu zo’n 100 partnerschappen en één van de streefpunten voor de ontwikkelingsgerichte peer review is om een sterkere community te vormen, benoemt Chris, een dialoog tussen al die partnerschappen zelf. Dirkje heeft dat inderdaad zo ervaren, ze vertelt dat het hen heeft opgeleverd dat er een netwerk is ontstaan. Daarnaast is haar partnerschap trots op waar ze nu staan en bewuster van de successen die ze hebben beleefd. Ze konden op de peer reviewdag vrij snel de diepte in gaan, daarbij meer focus vinden, en helderheid over waar we het allemaal voor doen. Het was de investering meer dan waard!

Naar informatiepagina peer review

Luisteren

Direct online, of via Spotify, Apple Podcasts (iTunes) of Stitcher.

Interessant?

Deel deze aflevering met anderen en abonneer u op ons kanaal in uw app. De volgende aflevering vindt u ook in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Bovendien worden onze afleveringen gedeeld op het podcastkanaal van de VO-raad.

Podcast Samen Opleiden

Podcast Samen Opleiden is voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. In elke aflevering spreekt gastheer Joep Stassen nieuwe gasten over actuele ontwikkelingen in het opleiden en professionaliseren van onze toekomstige leraren.

Overzicht alle afleveringen

Gerelateerde berichten