Logo: Academische Opleidingsschool ROSRijnland
VO

Academische Opleidingsschool ROSRijnland

Wat typeert jullie samenwerking?

Typerend voor de samenwerking binnen ROSRijnland zijn de korte lijnen tussen scholen onderling en de opleidingen. Ondanks de omvang van de organisatie en de regionale spreiding, kent men elkaar en weet men elkaar te vinden. Dat heeft te maken met het feit dat ROSRijnland is ontstaan uit contacten tussen begeleiders van verschillende scholen. Het frequente, gestructureerd overleg binnen de opleidingsschool draagt in belangrijke mate bij aan de instandhouding van de goede contacten.

Waar zijn jullie trots op?

De opleidingsschool hanteert een uitgekiend systeem van plaatsing van studenten, waarbij via speeddates gezocht wordt naar de beste match tussen student en school.

Via workshops en het organiseren van Les op locatie (zie Expertises) weten we theorie en praktijk dicht bij elkaar te brengen, gebruikmakend van de expertise die op de scholen aanwezig is.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

• Veranderende rol van de vakbegeleider in het proces van begeleiding
• Onderzoekende houding docenten
• Project Begeleiding Startende Leraren

Contactgegevens
Sportdreef 1
2171 KM Sassenheim
Website
Contactpersoon
Leontine van den Berg

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
31 mei 2017

In deze bundel vind je negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden.