Logo: Regionale Academische Opleidingsschool West-Friesland (ROWF)
VO

Regionale Academische Opleidingsschool West-Friesland (ROWF)

Wat typeert jullie samenwerking?

Binnen ROWF wordt samengewerkt door 5 lerarenopleidingen en 12 middelbare scholen (van praktijkschool tot gymnasium) in de regio West-Friesland. Ons doel is: geweldig onderwijs door enthousiaste en professionele docenten. Innovatie en een onderzoekende houding is daarbij van belang. We willen dat de opleiding van leraren optimaal aansluit op onderwijspraktijk. Jaarlijks worden meer dan 300 toekomstige leraren begeleid door een groot team. Toch worden die stages ervaren als maatwerk en persoonlijk. Leren van en met elkaar.

Waar zijn jullie trots op?

Teams van studenten en docenten doen samen onderzoek naar thema’s die van belang zijn in het onderwijs (zoals: pesten, begeleiding startende leraren en ouderbetrokkenheid) en doen voorstellen om hier verbeteringen in te bereiken. Alle studenten volgen tijdens hun stage “Edu Labs”, speciale themabijeenkomsten waarin ze (op steeds een andere school) samen theoretische kennis omzetten in een praktijkervaring. Docenten van ROWF, lerarenopleidingen en de VO-scholen bereiden die bijeenkomsten samen voor en geven begeleiding. Dat is opleiden in de school in optima forma.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Kwaliteit en enthousiasme moeten terugkomen in de tevredenheid van studenten en hun begeleiders. Verbeterpunten die daaruit voortkomen, zullen altijd prioriteit hebben. Het opleiden en verregaand professionaliseren van toekomstige, startende en ervaren leraren. En de vraag hoe we onderzoek kunnen inzetten om dit te goed te doen.

Contactgegevens
Dampten 14
1624 NR Hoorn
Website
Contactpersoon
Hans van der Linden

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
5 december 2016

In deze bundel vindt u zeventien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.