VO
Aspirant

Partnerschap Samen opleiden en professionaliseren Utrecht

Wat typeert jullie samenwerking?

Hoe zou je de insteek en werkwijze van jullie partnerschap in een paar zinnen karakteriseren?

Ons partnerschap vormt een ‘opleidingshuis’, waarin leraren niet alleen worden opgeleid, maar waarin we juist ook de ontwikkeling en professionalisering van startende leraren, ervaren leraren en opleiders duurzaam organiseren. Gelijkwaardigheid vormt het fundament van onze samenwerking. Zo werken opleiders vanuit alle partners (lerarenopleidingen en scholen) samen in het opleiden, begeleiden en beoordelen van onze leraren-in-opleiding. In onze sessies in het ‘opleidingshuis’ leren studenten vanuit alle verschillende opleidingen samen met collega’s uit de school. Opleiding en ontwikkeling worden daarbij gestuurd vanuit de leerbehoefte van de leraar(-in-opleiding), en theorie en praktijk vormen een geïntegreerd geheel op de werkplek

Waar kijken jullie het meest naar uit nu jullie aspirant opleidingsschool zijn geworden?

We kijken uit naar de kans om een impuls te kunnen geven aan de ontwikkelingen en professionalisering binnen ons partnerschap. We ontwerpen uitgangspunten voor onderwijsontwerp waarbij we de curricula van de verschillende lerarenopleidingen harmoniseren en laten aansluiten op de schoolcontext. Daarnaast werken we aan een doorlopende leerlijn van ontwikkeling, waarbij we binnen ons ‘opleidingshuis’ ook professionaliseringsactiviteiten aanbieden voor collega’s vanuit de scholen en lerarenopleidingen. Zo kan ons partnerschap op samen opleiden ook een vliegwiel zijn voor de verdere ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden van leraren. Het aspirantschap stelt ons in staat om aan dergelijke ontwikkelingen ruimte te geven.

Contactgegevens
Orteliuslaan 871
3528 BR Utrecht
Contactpersoon