Logo: Opleidingsschool Zutphen
VO
Aspirant

Opleidingsschool Zutphen

Wat typeert jullie samenwerking?

Opleidingsschool Zutphen is een samenwerkingsverband van het Baudartius College, Eligant Lyceum, Isendoorn College, Kompaan College, Het Stedelijk en Vrijeschool Zutphen VO, de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud Docenten Academie (RDA).

Wij leiden samen op, omdat we alleen dan komen tot een optimale verbinding tussen leren op de opleidingsinstituten (theorie) en in de scholen (praktijk). Samen opleiden betekent voor ons ook samen verder ontwikkelen. Daarmee hopen we in de scholen en de instituten stap voor stap een vernieuwende beweging in gang te zetten. Samen werken we aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.

Primair leiden we samen docenten-in-opleiding op naar het beoogde niveau (HBO en/of WO). Het beroep leraar en de professionele identiteit van de aankomende docent staan hierbij centraal. Daarnaast leggen we in Zutphen het accent op de speerpunten: Creatief denken en handelen in het onderwijs en Innovatief omgevingsgericht leren.

Met ons speerpunt Creatief denken en handelen in het onderwijs is het onze ambitie om studenten op te leiden tot docenten die vanuit een ondernemende houding vernieuwend onderwijs tot stand kunnen brengen. Docenten die buiten gebaande paden durven te treden en die fouten maken als leermogelijkheid zien. Docenten die leerlingen door middel van creatieve en activerende werkvormen uitnodigen om te leren, te ontdekken, nieuwe verbanden te leggen en oplossingsgericht te denken.

Ons tweede speerpunt, innovatief omgevingsgericht leren, gaat over het bij het onderwijs betrekken van de leeromgeving buiten de school (vraagstukken uit de maatschappij). Het doel hiervan is om praktijkrealistisch onderwijs te bieden, waardoor leerlingen de relevantie van de verschillende vakken leren kennen en ze ervaren dat leren niet beperkt blijft tot leren in schoolvakken.

Actuele activiteiten zijn terug te vinden op de LinkedIn pagina van opleidingsschool Zutphen

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op onze samenwerking: hoe alle collega’s binnen onze opleidingsschool hun eigen taak oppakken en bijdragen om studenten op te leiden tot de docenten van morgen.

Contactgegevens
Isendoornstraat 1
7201 NJ Zutphen
Website
Contactpersoon
Annelies Claassen
06-52304969