Logo: Opleidingsschool Zuid-West Holland
PO
Aspirant

Opleidingsschool Zuid-West Holland

Wat typeert jullie samenwerking?

Binnen Opleidingsschool Zuid-West Holland (ZWH) werken vijf schoolbesturen (De Haagse Scholen, Librijn, Morgenwijzer, Stichting Openbaar Onderwijs Westland, Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer) samen met de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo) van De Haagse Hogeschool om basisschoolleerkrachten op te leiden voor de regio. Sinds 2017 heeft onze opleidingsschool de status van aspirant opleidingsschool. Begin 2021 worden we als opleidingsschool beoordeeld door de NVAO en hopen we de status van erkende opleidingsschool te verkrijgen.

Binnen onze opleidingsschool leiden we studenten voor een belangrijk deel op de werkplek op. Wij zien de praktijk als een rijke leeromgeving voor zowel onderwijsprofessionals als studenten. Studenten uit verschillende leerjaren vormen samen met een schoolopleider en een instituutsopleider een kernteam. Vanuit de kernteams leren we aan de hand van thema’s van en met elkaar, maken we kennis met verschillende schooltypen en leerlingenpopulaties en leren we van de brede expertise binnen het partnerschap.

Waar zijn jullie trots op?
 • De structuur van onze opleidingsschool staat stevig, zowel onze opleidings- en begeleidingsinfrastructuur als onze overlegstructuur. We werken samen op basis van vertrouwen. Er is in alle gremia een drive en enthousiasme om samen het beroep van leerkracht goed neer te zetten, studenten optimaal te begeleiden en door een planmatige aanpak van en met elkaar te leren.
 • Ons didactisch concept vormt de rode draad in het samen opleiden en professionaliseren binnen onze opleidingsschool. Hierin staan drie kernwaarden centraal:
  • authenticiteit: we werken en leren veel in de praktijk, waarin we zowel die praktijk als onszelf als professional ontwikkelen.
  • regie: we nemen regie op ons eigen leerproces. Studenten stellen in overleg met hun kernteam en hun mentor leerdoelen op, waar ze mee aan de slag gaan voor hun leerdossier. Ze kunnen gebruik maken van specialisten binnen hun bestuur, meekijken met experts of samen optrekken bij de voorbereiding van lessen. Leerkrachten krijgen de kans om zich te ontwikkelen en professionaliseren tot mentor of schoolopleider; ze gaan hierover in gesprek met hun directeur.
  • teamleren: we leren van en met elkaar. Studenten maken deel uit van een schoolteam en van een kernteam, bestaande uit een instituuts- en schoolopleider en een groep studenten van verschillende scholen. In de kernteams leren studenten uit verschillende jaren van en met elkaar. Daar waar mogelijk rouleren de bijeenkomsten over de scholen van het kernteam, waardoor de studenten kennis maken met verschillende scholen en onderwijstypen. Daarnaast is er professionaliseringsaanbod, zijn er regelmatig bijeenkomsten voor opleiders en werkgroepen met leden uit verschillende gremia en vanuit verschillende partners.
 • Kwaliteitsontwikkeling en professionalisering zijn als continu proces ingebed in de structuur van de Opleidingsschool ZWH. We doorlopen systematisch de PDCA cyclus. Hierdoor zijn we ons bewust van onze sterke en onze verbeterpunten.
Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?
 • Het in kaart brengen van de beschikbare expertise binnen de opleidingsschool en op basis daarvan workshops ontwikkelen voor onze studenten en onderwijsprofessionals. Op die manier willen we o.a. meer maatwerk mogelijk maken in onze professionaliseringsactiviteiten.
 • Het verder vergroten van de betrokkenheid van schooldirecteuren bij het samen opleiden.
Contactgegevens
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
Website
Contactpersoon
Telke Ruhe
Projectleider