PO
Aspirant

Opleidingsschool van Peel tot Maas en Dommel tot Aa 

Wat typeert jullie samenwerking?

Opleidingsnetwerk Samen Opleiden -van Peel tot Maas en Dommel tot Aa- is een opleidingsnetwerk van acht besturen; zeven besturen voor Primair Onderwijs en het bestuur van Hogeschool de Kempel. De deelnemende besturen hebben elk hun eigen kenmerken en accenten. Deze diversiteit zorgt voor een constante en interessante dialoog met elkaar over goed begeleiden en opleiden van aanstaande leraren.

Wij werken samen aan de kwaliteit van onze (aanstaande) leraren én de kwaliteit van goed onderwijs. Het opleidingsnetwerk deelt een gemeenschappelijke basis die beschreven staat in een opleidings-, professionalisering- en kwaliteitsplan en gekenmerkt wordt door het werken in professionele leerwerkplekken en het ontwikkelen in netwerken.

Onze kernopgave is het Samen Opleiden en professionaliseren van (aanstaande) leraren. Dat doen we door het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opleiding en professionalisering van leraren in combinatie met het zorgen voor professionele leerwerkplaatsen waarbinnen schoolontwikkeling centraal staat. Gevolg van deze aanpak is dat we samen passend en betekenisvol onderwijs (blijven) realiseren voor al onze leerlingen in het basisonderwijs.

Het opleidingsnetwerk -met daarbinnen de opleidingsscholen- is volgens ons de meest betekenisvolle leer- en werkplek waar theorie & praktijk-koppeling plaatsvindt. Ook is het de plek waar onderzoek gedaan wordt, experimenten plaatsvinden en in gezamenlijkheid geleerd wordt. Binnen het opleidingsnetwerk vindt gezamenlijke ontwikkeling van (aanstaande) leraren en leerlingen plaats in een betekenisvolle leerwerkomgeving. We hanteren voor het realiseren van onze opgave twee sporen:

  1. Het samen zorgen voor het goed opleiden, begeleiden en beoordelen van onze aanstaande leraren en een voortgaande professionalisering (van schoolopleider, mentor en leraren).
  2. Het stimuleren van en bijdragen aan de schoolontwikkeling

Dat doen we zo:

Het opleidingsnetwerk zien we als de plek waarin we ons, binnen onze opgave, samen kunnen ontwikkelen en waar antwoorden voor alle vragen en dilemma’s die hierbij komen kijken gevonden kunnen worden. Om dit te realiseren focussen we op drie thema’s die we als voorwaardelijk zien voor onze opgave:

  1. Samen Opleiden en professionaliseren van (aanstaande) leraren. Hierbij staat de ontwikkeling van de aanstaande leraar centraal. Deze ontwikkeling wordt gekoppeld aan het professionaliseren van alle leraren en betrokkenen binnen de opleidingsschool.
  2. Samen een contextrijke en betekenisvolle leerwerkomgeving voor (aanstaande) leraren inrichten. Hierin wordt de schoolontwikkeling gekoppeld aan het leren en professionaliseren van (aanstaande) leraren.
  3. Samen goed organiseren. Hierbij staat de ontwikkeling van ons opleidingsnetwerk in relatie tot de ontwikkeling van alle opleidingsscholen en alle actoren binnen het opleidingsnetwerk centraal.
Contactgegevens
Deurneseweg 11
5709 AH Helmond
Website
Contactpersoon