Logo: Opleidingsschool IN*oost
VO
Aspirant

Opleidingsschool IN*oost

Wat typeert jullie samenwerking?

Hoe zou je de insteek en werkwijze van jullie partnerschap in een paar zinnen karakteriseren?

IN*oost is een toekomstgerichte opleidingsschool waarin studenten, docenten en opleiders van en met elkaar leren. Als opleidingsschool stellen we het leren van de leerling centraal, omdat we je willen opleiden tot docent van de toekomst: iemand die leerlingen een veilige, stimulerende omgeving biedt en voor hen een optimaal leer- en leefklimaat creëert.

Bij IN*oost krijgen studenten de ruimte om hun eigen weg te vinden. De waarden van waaruit we werken, staan borg voor een warme en uitdagende leer- en werkomgeving:

  • Naoberschap: we zijn betrokken bij elkaar en bij de opleidingsschool. Ieders inbreng is welkom en waardevol.
  • Recht doen aan verschillen (diversiteit): we spelen in op verschillen en benutten ze als rijke bron voor docenten in opleiding.
  • Innovatie: we willen nieuwe wegen vinden in onderwijs en opleiding en bieden studenten, docenten en opleiders ruimte om hieraan een persoonlijke invulling te geven.
  • Ambitie: we richten ons samen op de toekomst en betrekken iedereen op de scholen hierbij.

Waar kijken jullie het meest naar uit nu jullie aspirant opleidingsschool zijn geworden?

In het ontwikkelplan dat we hebben ingediend bij de aanvraag om opnieuw op te gaan voor aspirant-opleidingsschool, halen we de volgende drie aandachtspunten aan:

  • Ruimte voor perspectieven
  • Leren van en met elkaar
  • Leren door te onderzoeken

Bij IN*oost gaan we hiermee aan de slag door in te zetten op een aantal dingen. Studenten worden uitgedaagd door in hun curriculum allerlei activiteiten in te bouwen waardoor ze zich ook buiten de bekende paden begeven. Kijken bij andere vakken, op bezoek bij andere onderwijsvormen, begeleiding door een hele sectie, allemaal manieren om hun horizon te verbreden.

Daarnaast willen we elementen van co-teaching voor alle studenten, en dus voor werkplekbegeleiders, in alle studiejaren. Hierbij staat de samenwerking op basis van vakdidactiek voorop. De werkplekbegeleiders willen we meer trainen in adaptief begeleiden zodat alle studenten de begeleiding krijgen die ze vooruit helpt.

Het niet halen van de NVAO-beoordeling heeft een enorme boost gegeven aan de ontwikkeling van IN*oost. De slag van begeleiden naar opleiden is beter op het vizier gekomen en de verbeterde samenwerking tussen de verschillende partijen is nu al zichtbaar. We hebben er echt zin in om al onze verbeterde plannen ten uitvoer gaan brengen!

 

Contactgegevens
Heggenseveld 1
7071 BA Ulft
Website
Contactpersoon
Ingeborg van de Neut