Logo: Opleidingsschool Haaglanden
VO

Opleidingsschool Haaglanden

Wat typeert jullie samenwerking?

De Opleidingsschool Haaglanden (OSH) is een samenwerkingsverband van de besturen van ​9 scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en vier lerarenopleidingen. De missie van de OSH is het samen opleiden en professionaliseren van (start)bekwame eerste- en tweedegraadsdocenten voor de regio, die beschikken over een ruime mate van vakmanschap en meesterschap. Hierdoor is de opleidingsschool in staat de professionalisering van de docenten (initieel en post-initieel) in de opleidingsschool vorm te geven en het volume van de onderwijsmarkt in de regio te handhaven en te vergroten.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op het opleidingsprogramma van de OSH dat gekenmerkt wordt door een doorlopende leerlijn die een opbouw kent in moeilijkheidsgraad als het gaat om vakinhoudelijk en vakdidactische bekwaamheid, pedagogische bekwaamheid en professionele ontwikkeling. Het praktijkdeel van het opleidingsprogramma bestaat uit begeleiding en een OSH-cursusprogramma. Het opleidingsprogramma is toegespitst op het opleiden van gekwalificeerde docenten die les kunnen en willen geven in de Haagse grootstedelijke regio met oog voor verschillen in onderwijsniveaus, leerlingenpopulatie en onderwijsconcepten. Het programma is afgestemd op de individuele leerbehoeften en opleidingsvariant van de student en biedt ruimte voor just-in-time learning. Duurzaam van en met elkaar leren staat centraal voor alle betrokkenen. Op alle OSH-scholen is een goede begeleidingsstructuur aanwezig. In het begeleidingsmodel staat de student centraal. De student wordt begeleid door een team van professionele begeleiders vanuit de scholen (werkplekbegeleiders/vakcoaches, schoolopleiders) en de lerarenopleidingen (instituutsopleiders).

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

In de afgelopen jaren heeft de OSH een degelijk opleidingsprogramma ontwikkeld met een doorlopende leerlijn die een opbouw kent in moeilijkheidsgraad als het gaat om vakinhoudelijk en vakdidactische bekwaamheid, pedagogische bekwaamheid en professionele ontwikkeling. Daarnaast hebben onze scholen deelgenomen aan het project “BSL” wat er toe geleid heeft dat op onze scholen inductie arrangementen zijn ontwikkeld. Ons doel is om het komend schooljaar het opleidingsprogramma en de reeds ontwikkelde inductieprogramma’s op elkaar af te stemmen om zo te komen tot een gezamenlijke visie op inductie welke zich vervolgens concreet vertaalt in een doorlopende leerlijn van opleiden tot professionaliseren.

Contactgegevens
Werflaan 45
2725 DE Zoetermeer
Website
Contactpersoon
Alette Boone
Programmaleider
079-3306666

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
31 mei 2017

In deze bundel vind je negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden.