Logo: Opleidingsschool de DAM
MBO
VO

Opleidingsschool de DAM

Wat typeert jullie samenwerking?

De opleidingsschool De Dam is een samenwerkingsverband tussen 4 instituten en 4 schoolbesturen. Hieronder vallen 18 scholen: van tussenvoorziening tot gymnasium. Gezamenlijk is de opleidingsschool verantwoordelijk voor het opleiden van leraren en het begeleiden van startende docenten.

Het doel van opleidingsschool De Dam is om gezamenlijk voldoende startbekwame leraren op te leiden voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Toekomstige leraren die beschikken over adequate competenties, vakmanschap en meesterschap en gericht zijn op hun professionele rol binnen een gevarieerde Amsterdamse onderwijsomgeving. Daarnaast geven de scholen graag veel studenten kansen om ervaring op te doen binnen het werkplekleren.

Door een hechte samenwerking binnen de opleidingsschool ontstaat er uitwisseling van praktijkervaringen, expertisedeling en kenniscirculatie. Dat maakt ons tot een leergemeenschap die wij graag willen zijn. Van deze samenwerking profiteren niet alleen de studenten, maar ook de leerlingen/ deelnemers en het zittende personeel op de scholen.

Waar zijn jullie trots op?

De 4 succesfactoren achter opleidingsschool De Dam zijn:

  1. Hecht partnerschap
  2. Een optimaal leerklimaat
  3. Integraal personeelsbeleid
  4. Het borgen van kwaliteit

 

Contactgegevens
Dubbelink 2
1102 AL Amsterdam
Website
Contactpersoon
Liesbeth van der Woud
Programmamanager
06-25770314

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
5 december 2016

In deze bundel vindt u zeventien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.