Logo: NOD Haaglanden
VO
Aspirant

NOD Haaglanden

Wat typeert jullie samenwerking?

NOD Haaglanden is een opleidingsschool in de regio Den Haag. De NOD-scholen en -instituten vormen samen een diverse en kleurrijke leeromgeving voor studenten, startende en ervaren docenten.

Binnen NOD Haaglanden maken studenten op verschillende manieren kennis met de diversiteit binnen NOD Haaglanden en krijgen hierdoor een breed beeld van het Haagse onderwijs: onder andere door middel van roulatie over de NOD-scholen (‘combinatiestages’), gezamenlijke intervisie (hbo en wo) en het volgen van praktijkmodules op verschillende schoollocaties (bijvoorbeeld de Haagse Module Diversiteit, Passend Onderwijs).

Binnen NOD Haaglanden leiden de lerarenopleidingen en de scholen samen op als gelijkwaardige partners voor de volle breedte van de hbo- en wo-lerarenopleidingen.

Waar zijn jullie trots op?
 • Diversiteit centraal
 • Ons gezamenlijk opleidingsprogramma (de ‘NOD-middenkolom’)
 • Leren van en met elkaar op alle niveaus
 • Kruisbestuiving scholen-instituten
 • Ontwikkelingsgericht: samen werken aan verbetering
 • Commitment en enthousiasme bij alle betrokkenen
Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?
 • Het kwaliteitssysteem: hoe maken we de voortgang op onze streefdoelen zo concreet mogelijk zichtbaar? Hoe maken we onze kwaliteitscultuur zichtbaar in ons kwaliteitssysteem?
 • Hoe brengen we de instituten en scholen nog beter bij elkaar in ons gezamenlijk opleidingsprogramma?
 • Kwaliteit en kwantiteit samen opleiden:
  • Hoe kunnen we meer studenten samen opleiden en tegelijkertijd de kwaliteit van onze opleidingstrajecten en ons onderwijs op de scholen borgen?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de studenten in de tekortvakken allemaal een opleidingsplaats krijgen in de regio?
  • Hoe gaan we om met het grote aanbod studenten voor niet-tekortvakken (met name geschiedenis)?
 • Hoe kunnen we de betrokkenheid bij het samen opleiden verder vergroten binnen de scholen en instituten (verbreden naar mensen die geen directe rol hebben in het samen opleiden)?
Contactgegevens
Saffierhorst 105
2592 GK Den Haag
Website
Contactpersoon
Johan van Dam
Voorzitter bestuursraad