VO
Aspirant

Meerwegen Opleidingsschool (MOS)

Wat typeert jullie samenwerking?

Hoe zou je de insteek en werkwijze van jullie partnerschap in een paar zinnen karakteriseren?

Onze insteek is vooral dat te doen wat het onderwijs aan onze leerlingen beter maakt. We kiezen voor “goed onderwijs maak je samen”. Zoiets valt of staat bij de kwaliteit van de leraar, van de leraar in opleiding (de student) en dus ook van onze samenwerking; tussen de scholen onderling en met de instituten. We hebben daarin de rollen en verantwoordelijkheden goed beschreven en leveren onze studenten – waar mogelijk – maatwerk. We ontwikkelen een gezamenlijk curriculum, waarbij de eigenheid van de scholen gewaarborgd blijft.

Waar kijken jullie het meest naar uit nu jullie aspirant opleidingsschool zijn geworden?

We kijken uit naar de uitvoering van onze plannen. Woorden in daden vertalen, dat goed doen en er met elkaar voor zorgen dat we de aspirant-status succesvol achter ons laten

Contactgegevens
J.P. Sweelinckstraat 4
3816 PB Amersfoort
Contactpersoon
Eline Daling
Projectleider Meerwegen Opleidingsschool