Logo: Marnix | Partners in Opleiding en Ontwikkeling
PO

Marnix | Partners in Opleiding en Ontwikkeling

Wat typeert jullie samenwerking?

Partners in Opleiding en Ontwikkeling
Het partnerschap van de Marnix Academie en partnerscholen is een samenwerking tussen de hogeschool en ruim 350 basisscholen. In ons partnerschap gaat het om gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs op de Marnix Academie en de betrokken basisscholen. Onze studenten worden opgeleid door zowel de Marnix Academie als de partnerschool waar ze hun praktijkleren doen.

In het partnerschap nemen innovatie en onderzoek een belangrijke plaats in. Zo nemen docenten en studenten van de Marnix Academie en leraren uit de beroepspraktijk deel aan professionele leerwerkgemeenschappen. Ze doen samen onderzoek om zo tot nieuwe inzichten te komen. Deze kennis komt ten goede van de ontwikkeling van de basisschool en het opleiden van studenten.

Samenwerken
Naast school- en opleidingsontwikkeling draait het om grensoverschrijdend samenwerken. Enkele voorbeelden: leraren en docenten verzorgen samen workshops ten behoeve van studenten, leraren van de partnerscholen geven gastcolleges op de opleiding, leraren zijn betrokken bij toetsing van het praktijkleren en docenten functioneren als domeinexpert in de school.

Waar zijn jullie trots op?

Al sinds 2016 werken de Marnix Academie en 35 schoolbesturen voor primair onderwijs samen aan goed (opleidings)onderwijs. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat we samen verder kunnen komen; dat we elkaar echt nodig hebben om zorg te dragen voor goed opleidingsonderwijs en goed (speciaal) basisonderwijs. Wij zien het als onze taak om studenten op te leiden tot leraren die in staat zijn om onderwijs te ontwerpen dat gericht is op de wereld en die zich ook bewust zijn van waar zij staan in die wereld.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Kennis ontwikkelen
Samen kennis ontwikkelen en kennis gebruiken voor onderwijs gericht op deze 21ste eeuw. Dit doen we onder andere door Research & Designgroepen en professionele leerwerkgemeenschappen, door samen te werken in school- en opleidingsontwikkeling, door studenten te begeleiden bij hun studie en praktijkleren en hun onderzoeken en door samen onderwijs te geven en samen te experimenteren met innovatief onderwijs.

Samenwerken
Grensoverschrijdend samenwerken. We zoeken naar verbindingen tussen personeel op de Marnix Academie en personeel op de partnerscholen. Daarbij is eigen wijsheid het uitgangspunt. Leraren uit het basisonderwijs werken met studenten en docenten en docenten van de opleiding werken met kinderen en leraren; door voortgaande professionalisering.

Contactgegevens
Vogelsanglaan 1
Utrecht 3571ZM
Website
Contactpersoon
Annette Schaafsma
Coördinator Partners in Opleiding en Ontwikkeling
030 - 275 3404