Logo: Leropo/Samen opleiden/AOS Deltagroep/Flores Onderwijs (v/h De Basis-Fluvius)
PO

Leropo/Samen opleiden/AOS Deltagroep/Flores Onderwijs (v/h De Basis-Fluvius)

Wat typeert jullie samenwerking?

Leropo/Samen Opleiden is een verbreding van het samenwerkingsprogramma van de HAN Pabo met de (academische) opleidingsscholen. In principe kunnen alle po-scholen in de regio erbij aansluiten, ook scholen die geen opleidingsschool zijn. Op dit moment is het samenwerkingsverband uitgebreid tot negentien besturen voor primair onderwijs. Op termijn zouden bovendien het voortgezet onderwijs, clusters binnen het passend onderwijs en andere organisaties binnen de educatieve keten kunnen deelnemen. De verschillende (onderwijs)kolommen brengen ieder hun eigen netwerk mee en zetten dat in voor het gezamenlijke doel. Leren krijgt daarmee een heel nieuwe dimensie. De aangesloten scholen zetten zich vanuit een gedeelde visie actief in voor kennisdeling en co-creatie.

Waar zijn jullie trots op?

Samen Opleiden voor de toekomst gaat over een leven lang leren in het beroep. De HAN Pabo en een groot aantal schoolbesturen in de regio investeren samen in deze ontwikkeling.
Waarom? Omdat wij gezamenlijk menen dat samenwerking noodzakelijk is voor doorontwikkeling, en daarmee voor toekomstbestendig onderwijs.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Het onderwijs van de 21e eeuw vraagt om nauwere inhoudelijke samenwerking tussen het primair onderwijs en de lerarenopleiding. Anders gezegd: ontschotting van po en hbo. Dit actievere partnerschap is nodig om toekomstige leraren voor te bereiden op het steeds veranderende werklandschap. Maar ook om onderwijsontwikkeling en onderzoek naar een hoger plan te tillen en om een leven lang leren voor zittende leraren passend in te richten.

Contactgegevens
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem
Website
Contactpersoon
Sandra Faas
Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit