Logo: Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO)
PO

Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO)

Wat typeert jullie samenwerking?

De ASKO hecht veel waarde aan Opleiden in de School (Oplis). Opleiden in de School is op vijftien scholen ingebed in het integraal personeelsbeleid en de kwaliteitszorg van de scholen, twee van de criteria van de ASKO Opleidingsschool. De criteria zijn uitgangspunt voor het ontwikkelen van de ASKO Opleidingsschool en de Academische ASKO Opleidingsschool. De ambities en doelen voor elke ASKO Opleidingsschool zijn geformuleerd in het jaarplan van de school. Bij de ASKO Opleidingsscholen is praktijkgericht onderzoek één van de methodes om leerkrachten en studenten te betrekken bij schoolontwikkeling. Studenten van de UPvA doen bachelor onderzoek binnen de thema’s van het school-ontwikkelplan van de Academische ASKO Opleidingsscholen. Studenten van de Pabo HvA koppelen de onderzoeks- opdrachten en het LIO-onderzoek waar mogelijk aan het school-ontwikkelplan. Leerkrachten die het onderzoek op de Academische ASKO Opleidingsscholen begeleiden, worden getraind in onderzoeks-vaardigheden en het begeleiden van onderzoek.

Waar zijn jullie trots op?

Eén van de ambities van ASKO Oplis is om de vaardigheden en kennis binnen de Oplis scholen te verbreden binnen de hele ASKO organisatie. De volgende stappen zijn daarin gezet:

  • Voor het derde jaar worden er conform het model van Oplis onderzoeks- en ontwikkelgroepen, bovenschoolse leergemeenschappen gevormd door directies en bestuursleden waarbinnen onderzoeksvragen die een directe link hebben met het koersplan van de ASKO uitgewerkt worden. Docenten van de HvA/ UPvA en/of externen participeren in enkele van deze groepen;
  • Er is een protocol/stappenplan opgezet waarmee eventuele nieuw te starten opleidingsscholen binnen het bestuur zich kunnen aanmelden (mits zij voldoen aan de gestelde normen).

 

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Organiseren van een mentorentraining binnen de organisatie dichtbij het primaire proces. Dus geen centrale mentorentraining meer, maar training op de opleidingsscholen zelf.

De school en de lerarenopleiding hebben kenmerken van innovatieve, onderzoekende en lerende organisaties en directies. De drieslag professionaliseren, ontwikkelen en onderzoeken wordt gemaakt op de opleidingsschool samen met HvA en UpvA: schoolopleiders, leraren, docenten, studenten en leerlingen houden zich duurzaam bezig met professionaliseren, ontwikkelen en onderzoeken. Modelling en teamleren staan in deze subsidieaanvraag centraal. Met de slogan ‘1+1=3’ ontwikkelen we ons tot onderzoekende professionals en verhogen we de kwaliteit van onze Opleidingsschool.

Contactgegevens
Kalfjeslaan 380, Amsterdam
Website
Contactpersoon
Bart Joosse
Coördinerend schoolopleider
020-6182180