Logo: Academische opleidingsschool STAIJ
PO

Academische opleidingsschool STAIJ

Aantal studenten partnerschap
180
De Academische opleidingsschool STAIJ en Opleidingsschool ASKO werken in de praktijk nauw samen en trekken ook in de organisatie van de peer review - onder de naam van ASKO - samen op.
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?
 • Breed aanbod
  De scholen die in ons partnerschap participeren zijn divers en bieden verschillende typen onderwijs aan. Studenten (70 a 80 studenten per jaar) hebben dus gelegenheid om zich breed te oriënteren. We moedigen dit ook aan.
 • Begeleiding en beoordeling
  De begeleiding, coaching en beoordeling van de student wordt door dezelfde begeleider(s) uitgevoerd. De schoolopleider komt samen met de mentor tot de beoordeling. Een groot deel van de schoolopleiders die in ons partnerschap actief zijn, staat ook voor de klas. Zij brengen dus veel praktijkkennis in. De positieve ervaringen van de student (dat wat goed gaat) zijn het uitgangspunt van de begeleiding.
 • Beeldbegeleiding en peerfeedback
  In de begeleiding van studenten wordt gebruikgemaakt van beeldbegeleiding: er worden tijdens lesbezoeken video-opnames gemaakt. Op basis van de gestelde leerdoelen bepalen de student en de schoolopleider gezamenlijk welke fragmenten ze willen bespreken.
  Studenten leren ook van elkaar door peerfeedback: we brengen studenten bij elkaar om elkaars lessen te observeren en elkaar feedback te geven.
Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?
 • De samenwerking met de opleidingen verloopt goed, mede dankzij duidelijke samenwerkingsafspraken en een jaarplanning waarin de overlegmomenten zijn vastgelegd.
 • De schoolopleiders hebben jaarlijks minimaal acht overlegdagen waarin ze elkaar bijpraten, intervisie hebben en studentencasussen bespreken. Zo houden zij gezamenlijk de visie op het begeleiden van studenten levend en up to date.
 • Het werkveld denkt mee over vernieuwingen in de opleiding. Zo hebben we het afgelopen jaar gezamenlijk het beoordelingsformulier en het stagecurriculum kritisch bekeken en besproken.
 • Onderzoek speelt in ons partnerschap een belangrijke rol. We werken bijvoorbeeld nauw samen met de universitaire pabo en we participeren in de Amsterdamse onderzoekswerkplaats Diversiteit.
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
 • Professionalisering
  Omdat we het belangrijk vinden dat alle mentoren in staat zijn om studenten goed te begeleiden en zich daartoe ook competent voelen, staat de professionalisering, scholing en training van mentoren hoog op de agenda. Ook onze schoolopleiders worden getraind.
 • Inductie
  We willen de begeleiding van startende leraren binnen ons partnerschap verder versterken. Onderzoek speelt daarbij een belangrijke rol. Vanuit het bestuur krijgen starters gedurende de inductieperiode een coach, maar we gaan dit op partnerschapsniveau beter stroomlijnen en monitoren.
 • Verbinding theorie en praktijk
  Wij werken al jaren met zogenoemde ‘leerwerkkaarten’ die studenten helpen om zicht te krijgen op de relatie tussen theorie en praktijk. Omdat dit goed werkt, zijn we momenteel bezig met een update van deze leerwerkkaarten.
Contactgegevens
Cruquiusweg 68-70
1019 AH Amsterdam
Website
Contactpersoon
Michiel Notten
Opleidingscoördinator STAIJ
06-25075175

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool van Amsterdam-Pabo (HvA), Onderwijs en Opvoeding
Lerarenopleidingen
Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA)
Scholen
Bataviaschool, voor nieuwkomers
Scholen
De Indische Buurtschool
Scholen
Montessori KC de Amstel
Scholen
Montessori KC Zeeburgereiland
Scholen
OB Kunstmagneetschool De Kraal
Scholen
OB Montessorischool Steigereiland
Scholen
OBDS De Kleine Kapitein
Scholen
OBDS De Meer
Scholen
OBS 4e Montessorischool De Pinksterbloem
Scholen
OBS 5e Montessorischool Watergraafsmeer
Scholen
OBS 8e Montessorischool Zeeburg
Scholen
OBS De Dapper, alles in 1 school
Scholen
OBS De Kaap
Scholen
OBS Flevopark
Scholen
OBS Laterna Magica
Scholen
OBS Olympus
Scholen
ODS Aldoende
Scholen
SBO Het Spectrum
Schoolbesturen
Stichting Samen tussen Amstel en IJ, openbaar primair onderwijs