Logo: Academische opleidingsschool STAIJ
PO

Academische opleidingsschool STAIJ

Wat typeert jullie samenwerking?

STAIJ heeft zich ontwikkeld tot academische opleidingsschool met een sociaal-constructivistische visie op leren, handelend in dialoog vanuit Rijnlands gedachtegoed met ‘erkende ongelijkheid’ en ‘creëren van eigenaarschap’ als belangrijke uitgangspunten. We doen onderzoek en ontwerpen onderwijs. In het kader van eigen professionalisering delen we als vanzelfsprekend kennis en kunde.

Waar zijn jullie trots op?

Binnen STAIJ vertrouwen we op de deskundigheid van onze medewerkers en maken tegelijkertijd deskundigheidsbevordering belangrijk. Wij geloven in leren met elkaar vanuit de dagelijkse werkcontext. Benodigde expertise halen we niet alleen van buiten. We investeren voortdurend in het ontwikkelen van interne expertise. Hebben we een vraag, dan werpen we eerst de blik naar binnen om het antwoord te vinden. Staij is een belangrijke partner binnen de Werkplaats Diversiteit. Dit betekent dat op verschillende onderzoeksscholen leerteams zijn geconstrueerd, die praktijkgericht onderzoek doen rondom het thema diversiteit. Samen beantwoorden we de onderzoeksvraag: wanneer handel je hoe, waartoe? Een vraag die van waarde is voor de school zelf, maar ook andere scholen binnen of buiten het bestuur.

Tevens is er bij STAIJ geïnvesteerd in het ontwikkelen van ‘leerwerkkaarten’. Theoretische kaarten die helpen een brug te slaan tussen theorie en praktijk en visa versa, te gebruiken voor alle interne- en externe betrokkenen: http://www.lerenmetelkaar.nl/

OIS STAIJ beoogt structureel een professionele, kwalitatief hoogstaand, ambitieus en inspirerend karakter te hebben waarbinnen onderstaande doelstellingen continu vorm krijgen:

 1. komen tot verdere professionalisering van de medewerkers, teams, scholen en de stichting als geheel;
 2. ondersteuning bieden bij het waarmaken van strategische ambities;
 3. aantrekkelijke opleidings- en carrièreperspectieven bieden voor zittend en komend personeel;
 4. komen tot intensivering van de loopbaanontwikkeling en mobiliteit in elke fase van het arbeidzame leven;
 5. leren en ontwikkelen een zichtbare plek te geven waardoor de OIS een belangrijke “aanjaagfunctie” vervult bij het realiseren van de innovatie binnen de scholen.

 

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

OIS STAIJ

 1. werkt samen met AOIS ASKO en de 5 samenwerkende opleidingsscholen en de HvA/ UPvA naar een verduurzamende samenwerking op Amsterdams niveau.
 2. heeft de opleidingscontext verbreed naar het samenwerken op federatie niveau met de HvA gericht op het stimuleren van een rijke opleiding- en werkcontext voor de zij-instromers.
 3. ontwerpt begeleidingsinstrumenten voor studenten en zij-instromers en deelt deze via de website www.lerenmetelkaar.nl.
 4. denkt actief mee over het versterken van de afstemming op bestuurlijk en opleidingsgebied rondom het ontwerpen van een nieuw competentiebeschrijving.
 5. maakt onderdeel uit van de werkplaats ‘Diversiteit’.

Graag delen we diverse materialen en instrumenten met jullie. Deze zijn te vinden op de website www.lerenmetelkaar.nl

 • Er zijn nieuwe leerwerkkaarten ontwikkeld.
 • Er zijn modelkaarten ontwikkeld om de opleiders te ondersteunen om theorie toe te lichten bij de begeleiding.
 • Er zijn instrumenten ontwikkeld om de zij-instromers te ondersteunen, begeleiden en beoordelen, aansluitend bij de doelgroep ‘volwassenen’.
 • Er is een model ontwikkeld om peerfeedback vorm te geven waarbij studenten leren feedback te geven en te ontvangen.
 • Er zijn reflectievragen ontwikkeld voor de schoolopleiders om reflectie bij de student te stimuleren gericht op het omgaan met jezelf, omgaan met de ander en gerelateerd aan de ambacht, waarbij de vragen op verschillende reflectieniveaus uitgewerkt zijn.
 • Er wordt momenteel gewerkt aan beeldscenario’s, te gebruiken bij de begeleiding met beeldmateriaal.
Contactgegevens
Cruquiusweg 68-70
1019 AH Amsterdam
Website
Contactpersoon
Beike van den Eeden
Opleidingscoördinator STAIJ
06-25075175