Logo: Talentum Haagland
PO

Talentum Haagland

Wat typeert jullie samenwerking?

De samenwerking van de opleidingsschool Talentum Haagland (Hogeschool Inholland en de scholen van de drie besturen: SCO Delft e.o., PCPO Westland en Octant) wordt gekenmerkt door gezamenlijk opleiden, professionaliseren en onderzoeken en waarin het plezier in leren op alle niveaus de motor is van talentontwikkeling. De opleidingsschool voelt zich verantwoordelijk voor het goed opleiden van studenten en een leven lang leren van de zittende leraren cq. docenten.

Er is sprake van een goede samenwerking zowel in professionele leergemeenschappen op diverse terreinen, als ook overlegmomenten in diverse geledingen. Verder kenmerkt de samenwerking zich door wederzijds vertrouwen en respect.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op de goede infrastructuur, die zorgt voor tevredenheid van de studenten over de begeleiding en beoordeling. Wij zijn ook trots op de inbreng van de professionele leergemeenschappen, die van invloed zijn geweest bij de totstandkoming van het nieuwe curriculum en het inductieprogramma van de startende leraren.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Op dit moment werken wij aan drie thema’s: samen opleiden, samen professionaliseren en samen onderzoeken.

Samen Opleiden
De opleidingsschool werkt aan een betere integratie van theorie en praktijk, door o.a. gebruik te maken van leerwerktaken.

Samen Professionaliseren
Voor de uitvoering van de professionaliseringsdoelen voor studenten, startende leraren, basis- en vakbekwame leraren en pabodocenten wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise. De professionalisering van de praktijkbegeleiders in het opleiden van studenten wordt voortgezet door het aanbieden van de cursus “Begeleidingsvaardigheden voor praktijkbegeleiders”.

Samen onderzoeken
De opleidingsschool doet onderzoek in (professionele) leergemeenschappen waarin op basis van data wordt samengewerkt aan schoolontwikkeling, verbetering van het onderwijs en de eigen professionele ontwikkeling. Er is een onderzoekskring op locatie waarbij instituut en werkveld samen de studenten begeleiden in het doen van onderzoek. Het overkoepelende thema wordt door het werkveld bepaald en de studenten doen deelonderzoeken.

Contactgegevens
Vulcanusweg 263G
2624 AV DELFT
Website
Contactpersoon
Carolien Prinsen
a
015-2154880