Logo: SO i GO – Samen Opleiden in Groen Onderwijs
VO
Aspirant

SO i GO – Samen Opleiden in Groen Onderwijs

Wat typeert jullie samenwerking?

In 2016 is de Opleidingsschool Wellantcollege opgericht. Binnen de opleidingsschool zijn dertien vmbo-scholen en drie tweedegraads lerarenopleidingen (Aeres Hogeschool Wageningen, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam) een samenwerkingsverband aangegaan om jaarlijks zo’n 120 studenten op te leiden tot inspirerende docenten met een onderzoekende en reflectieve houding en met oog voor diversiteit. De opleidingsschool biedt een stevige start en staat zo voor een leven lang leren in een veelzijdige, innovatieve en groene leeromgeving. Alle betrokkenen zijn bereid om van en met elkaar te leren in de praktijk.’

 

Contactgegevens
Randhoeve 2
3992 HX Houten
Website
Contactpersoon
Bart van Duijn
Projectleider Opleidingsschool Wellantcollege
06 - 14287348