Logo: School of Education
VO

School of Education

Datum van oprichting
01-09-2002
Jaar van erkenning
2009
Aantal studenten partnerschap
290
Wat typeert jullie samenwerking?

De scholen binnen de School of Education verschillen onderling in cultuur en onderwijsaanbod, maar delen met elkaar een visie op opleiden en begeleiden van studenten en docenten. Dit betekent onder andere dat elk van onze scholen dezelfde herkenbare opleidingsstructuur heeft, zodat de student gedurende zijn opleiding vertrouwd kan kennismaken met de verschillende schoolculturen en onderwijsvormen die de School of Education te bieden heeft.

We hebben drie uitgangspunten

  • De authentieke beroepscontext is de meest betekenisvolle leeromgeving voor een student.
  • Hechte samenwerking leidt tot continue professionele ontwikkeling van alle betrokkenen.
  • Een stevige professionele identiteit leidt tot zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie. (Ruijters, 2015[1])
    • [1] Ruijters. M.C.P. (red.) (2015). Je binnenste buiten. Over professionele identiteit in organisaties. Deventer: Vakmedianet.
Waar zijn jullie trots op?

We werken binnen de opleidingsschool vanuit de principes van integratief leren en realistisch opleiden. In het kort komt dat neer op dat de betekenisvolle verbinding tussen persoon, theorie en praktijk centraal staat en dat er wordt geleerd vanuit actuele, reële ervaringen en concerns van de lerende door middel van reflectie en verdieping (Tigchelaar & Korthagen, 2001). Weergegeven in onderstaand figuur;

Met integratief leren bedoelen we dat er wordt geleerd met als doel de integratie tussen persoon, theorie en praktijk, zodat er sprake kan zijn van duurzame professionele groei.

Het uitgangspunt van dit leren zijn veelal de ervaringen van de lerende zelf. Waarbij we reflectie, uitwerking en verdieping (door middel van theorie, feedback en evaluaties) gebruiken om te komen tot doordacht handelen. Zo werken we aan de vorming en ontwikkeling van een professionele identiteit in relatie tot de sociale context.

We stimuleren dit leren door gezamenlijk ‘ervaringen’ te organiseren die de lerende prikkelen om meer over zichzelf na te denken in relatie tot wat hij tegenkomt (het basisprincipe van ‘realistisch opleiden[1]‘; zie Korthagen et al., 2001). Daarbij maken we zo optimaal mogelijk gebruik van de specifieke context van de werkplek.

    • [1] Korthagen, F.A.J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B. & Wubbels, T. (2001). Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

 

Wat is jullie ambitie voor de toekomst?

De School of Education beoogt te komen tot een passende voorbereiding op het werken als docent en gelijktijdig de doorlopende leerlijn voor de eerste drie jaren als beginnend docent, de inductiefase, te bestendigen.

Het partnerschap streeft ernaar om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid studenten op te leiden, waarbij opleiders van het instituut en de school een vanzelfsprekende samenwerking hebben bij het werkplekleren van de student.

De opleidingsschool wil door middel van het gezamenlijk ontwerpen van onderwijs rond beroepsvraagstukken komen tot een betekenisvolle verbinding tussen theorie en praktijk.

De School of Education zet zich in om leraren toekomstgericht op te leiden, zodat zij in staat zijn mede vorm te geven aan onderwijsontwikkelingen.

Contactgegevens
Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden
Website
Contactpersoon
Irene Doornbos
Programmaleider

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
5 december 2016

In deze bundel vindt u zeventien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.