Logo: Samen Professioneel Sterk
PO

Samen Professioneel Sterk

Wat typeert jullie samenwerking?

Als stichting werken wij al jarenlang samen met twee lerarenopleidingen: Hogeschool iPabo Alkmaar en Pabo Alkmaar van hogeschool Inholland,
Door de goede contacten kunnen we:
– snel inspelen op actuele ontwikkelingen. Denk hierbij aan de zorg om ontwikkeling bij studenten; afstemming vinden in verschillende pilots enz.
– relatief eenvoudig opleidingsprogramma’s aanpassen; bv. een module begeleiding onderzoek toevoegen aan de mentoren training afgestemd op de behoefte van de opleidingsschool.
– binnen het inductieprogramma van Blosse verzorgt de iPabo o.a. de workshops Jonge/ oudere kind. We zien dat ook zittende leerkrachten deze workshops gaan volgen!
– Professionele Leergemeenschappen opstarten o.l.v. een onderzoeksbegeleider van de hogeschool.
– Overleg op diverse niveaus waardoor Opleiden in de school verankerd is in alle lagen van de organisatie.

Waar zijn jullie trots op?

Opleiden in de school
De continuïteit van opleiden in de school heeft ertoe geleid dat studenten een vertrouwd gezicht zijn binnen de scholen. Door de komst van studenten vindt zowel formeel als informeel leren plaats op de werkplek. Het praktijkonderzoek van de studenten is gekoppeld aan de ontwikkelvraag van de basisschool. We werken er naar toe dat er door studenten en leerkrachten in gezamenlijkheid wordt gezocht naar antwoorden of oplossingen op de onderzoeksvraag o.l.v. van een leerkrachtspecialist.
De opleidingen voor leerkracht specialist zijn opgenomen in het post HBO programma van de hogescholen. Vanuit het project Versterking Samenwerking is het mogelijk gemaakt dat het tarief hiervoor zodanig laag is, dat het heel aantrekkelijk wordt voor scholen om hun leerkrachten te stimuleren zich te gaan specialiseren. We zien nu al dat deze leerkrachten hun rol gaan oppakken en als onderzoeksbegeleider en plg’s gaan opstarten met LIO-ers en collega’s.

Mentoren training
Het programma van de mentoren training is vernieuwd en richt zich op:
– begeleidings- en coach vaardigheden;
– reflectie op eigen mentorgedrag;
– aanzetten tot reflectie van studenten;
– begeleiden van onderzoek;
– nieuwe onderwijskundige inzichten. Deze worden besproken en uitgelegd. We verwachten hiermee dat het theoretische deel van de opleiding een plaats in de praktijk gaat krijgen.

Traineeship
Samen met de pabo Alkmaar ontwerpen we een programma waarin VWO-ers en goede HAVO- studenten de kans krijgen om binnen de organisatie in 3 jaar tijd te worden opgeleid tot leerkracht met de garantie op een baan. Dit is een van de acties waarmee we proberen in te spelen op het dreigend leraren tekort.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Omdat opleiden in de school de trends van het onderwijs volgt zijn we constant bezig alles zo te organiseren dat we hierop in spelen. Zo is OIS opgenomen in het HRM beleid van Blosse en zijn we aan het verkennen hoe we dit verder gaan vormgeven. Momenteel ligt de inhoudelijke focus op het uitvoeren van de vernieuwde mentoren training, het programma van het traineeship en dan m.n. het begeleidingsprogramma op de werkplek.

Contactgegevens
W.M. Dudokweg 47
1703 DA Heerhugowaard
Website
Contactpersoon
Marianne Kemps
Programmaleider
072-5660200