Logo: Regionale OpleidingsSchool Amstelland (ROSA)
VO

Regionale OpleidingsSchool Amstelland (ROSA)

Wat typeert jullie samenwerking?

ROSA is een groot samenwerkingsverband van 16 VO-scholen in de regio Amstelland (driehoek Amsterdam – Haarlem – Mijdrecht) en zes Amsterdamse lerarenopleidingen. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van 1e en 2e graads docenten. Jaarlijks begeleiden we meer dan 500 studenten binnen onze VO-scholen. We bieden de studenten een uitdagende leeromgeving en professionele begeleiders.

Onze taak stopt niet bij het begeleiden van studenten. Om een doorlopende leerlijn te bevorderen werken we samen met de lerarenopleidingen in onze regio aan een begeleidingsprogramma voor startende leraren. In samenwerking met het traject Frisse Start zijn er driejarige inductie-arrangementen ontwikkeld. De schoolopleiders en coaches zijn geschoold in het observeren met het ICALT-instrument en in het begeleiden op basis van de zone van naaste ontwikkeling. Binnen het partnerschap is er met de lerarenopleidingen overleg en afstemming over de doorlopende leerlijn, over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs (beroepsbeeld).

Waar zijn jullie trots op?

De drie pijlers binnen ROSA zijn: ‘Samen opleiden’, ‘Samen professionaliseren’ en ‘Samen onderzoeken’.
Om dit tot een succes te maken is draagkracht vanuit de hele opleidingsschool noodzakelijk, daarom hebben álle partners binnen ROSA een rol. Zo maken alle stuurgroepleden deel uit van één of meer werkgroepen om beleid voor te bereiden (visie en missie, financiën, kwaliteitszorg en professionalisering) en ontwikkelen schoolopleiders en instituutsopleiders samen thema’s en materialen die worden ingezet bij schoolgroepbijeenkomsten met studenten.

ROSA biedt alle studenten jaarlijks 10 schoolgroepbijeenkomsten aan. In zes bijeenkomsten staan thema’s centraal (vier thema’s worden jaarlijks binnen het samenwerkingsverband vastgesteld en twee thema’s zijn naar keuze). De overige vier bijeenkomsten zijn intervisiebijeenkomsten. Zowel studenten als starters kunnen deze bijeenkomsten bijwonen en hebben hier veel baat bij.

Daarnaast worden jaarlijks themabijeenkomsten georganiseerd waaraan studenten en docenten kunnen deelnemen. Omdat voorbereiding plaatsvindt door schoolopleiders én instituutsopleiders sluiten theorie en praktijk mooi op elkaar aan. Ieder jaar wordt er een ROSA-brede conferentie georganiseerd rondom een actueel thema.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Een goede samenwerking met al onze partners vinden we van groot belang. Door het leren van en met elkaar ontwikkelen we eenzelfde taal. Dit doen we door opleiding (zoals VELON, trainingen werkplekbegeleiders en ICALT-trainingen) en ook door thema’s gezamenlijk op te pakken, al dan niet onder professionele begeleiding. Kwaliteit leveren staat bij ons hoog in het vaandel!

Op dit moment besteden we veel aandacht aan “het beroepsbeeld van de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs”. We onderzoeken op welke wijze ons samenwerkingsverband een bijdrage kan leveren om (toekomstige) leraren een inspirerend, uitdagend en vooral zichtbaar en aantrekkelijk ontwikkelperspectief te bieden.

Contactgegevens
Koediefslaan 69
2101 BT Heemstede
Website
Contactpersoon
Marcelle Hobma
Coördinator