Logo: Opleiden in School, Partnerschap Oost-Gelderland
PO

Opleiden in School, Partnerschap Oost-Gelderland

Wat typeert jullie samenwerking?

Innovatie in het onderwijs ontstaat door intensieve samenwerking met de basisscholen in de omgeving. In het project ‘Opleiden in de school’ werken we samen met steeds meer opleidingsscholen. In een opleidingsschool lopen studenten uit verschillende jaarlagen en opleidingsvarianten stage. De school is er speciaal op voorbereid. In een opleidingsschool is een opleider in de school voor zowel de mentoren als studenten de aanspreekpersoon. Vanuit de opleiding is er een studieloopbaanbegeleider die gekoppeld is aan de opleidingsschool en daar ook komt om in gesprek te gaan, intervisie te leiden of om de ontwikkeling van studenten te bespreken en beoordelen.

Waar zijn jullie trots op?

Veel basisscholen in onze regio zijn inmiddels opleidingsschool en er zijn nog meer scholen die in een traject zitten om officieel opleidingsschool te zijn. We zijn er trots op dat we met zoveel opleidingsscholen kunnen samenwerken.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Opleiden in school versterkt de aansluiting tussen ontwikkelingen binnen scholen en het opleiden. Niet alleen studenten worden er opgeleid, maar ook het zittende personeel. De school geeft aan dat ze actief werken aan de ontwikkeling van de school en de ontwikkeling van mensen. In een opleidingsschool wordt gewerkt aan een schoolontwikkelthema. In het thema vinden de partners elkaar. Er wordt samen literatuuronderzoek uitgevoerd, nieuwe dingen uitgeprobeerd en op basis van praktijkonderzoek worden conclusies getrokken. Doel is dat het onderwijs er beter van wordt.

Contactgegevens
Bachlaan 11
7002 MZ Doetinchem
Website
Contactpersoon
Carolien van Riswijk
Projectleider