VO

Opleidingsschool Zwolle e.o. (OSZ)

Wat typeert jullie samenwerking?

Het partnerschap Opleidingsschool Zwolle e.o. (OSZ) heeft een lange historie in het Samen Opleiden. In 2005 is de voorloper van OSZ een dieptepilot met Windesheim begonnen, om te kijken naar kansen voor Samen Opleiden. In 2009 is het partnerschap als Opleidingsschool beoordeeld. Op grond van het positieve oordeel is het partnerschap sindsdien een erkende Opleidingsschool met de daarbij behorende bekostiging.

Waar zijn jullie trots op?

Het partnerschap bestaat inmiddels uit 14 VO-scholen behorend tot de Landstede Groep en 2 behorend tot Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ)) en natuurlijk de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim. Jaarlijks vinden zo’n 270 studenten van de lerarenopleiding een stageplaats binnen de deelnemende partnerscholen van OSZ.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Typerend voor onze Opleidingsschool is onze platte organisatiestructuur waarbij in feite alle participerende schoolopleiders en instituutsopleiders samen bepalen hoe we het Samen Opleiden in de regio Zwolle vormgeven. Daarnaast is de laatste jaren meer de nadruk komen te liggen op het verder ontwikkelen van het Samen Opleiden door via een gerichte ontwikkelagenda en de daaraan gekoppelde ontwikkelgroepen nieuwe wegen in te slaan. Er is daarbij meer aandacht voor bijvoorbeeld het vmbo, training van werkplekbegeleiders, samenwerking met Opleidingsscholen van het MBO in Zwolle, inductietrajecten, etc. Ook speelt de Opleidingsschool een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een nieuw onderwijscurriculum voor de Hogeschool Windesheim. Tot slot verkennen we de mogelijkheden om één of meerdere universiteiten bij onze Opleidingsschool te betrekken waardoor we een verdere kwaliteitsslag kunnen maken en ook een belangrijke rol kunnen spelen bij het opleiden van docenten voor het eerstegraads gebied.

Contactgegevens
Rechterland 1
8024 AH Zwolle
Contactpersoon
Geert Koers
Voorzitter

Partners

Lerarenopleidingen
Cupiditate esse ape

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
5 december 2016

In deze bundel vindt u zeventien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.