MBO

Opleidingsschool ROC Midden Nederland

Wat typeert jullie samenwerking?

Onze samenwerking is er een die al heel lang bestaat, al meer dan 10 jaar werken ROC Midden Nederland en de Hogeschool Utrecht samen aan het opleiden van docenten. We hebben hierdoor een hecht, stabiel en kwalitatief goed partnerschap ontwikkeld. Door de lange traditie is er een hechte samenwerking tussen koppels van schoolopleiders en instituutsopleiders. Zij begeleiden bijvoorbeeld gezamenlijk thema- en intervisiebijeenkomsten.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn er trots op jaarlijks zo’n 200 docenten in opleiding (dio) een kwalitatief goede leerwerkplek, opleidingsprogramma en begeleiding te kunnen bieden door samen op te leiden. De dio’s hebben bijvoorbeeld veel waardering voor de thema- en intervisiebijeenkomsten, evenals voor de begeleiding door de schoolopleiders, instituutsopleiders en werkbegeleiders. Een groot deel van de bevraagde dio’s (80%) geeft aan na hun afstuderen, indien mogelijk, bij het ROC Midden Nederland werkzaam te willen blijven. Jaarlijks worden er ongeveer 20 (ex-)dio’s van de opleidingsschool aangenomen.

Wij zijn ook trots op het enthousiasme en de bevlogenheid onder uiteenlopende betrokkenen: docenten, werkbegeleiders, lerarenopleiders, afdelingsmanagers, directeuren, bestuur en hr-adviseurs. Onze waardering voor dio’s en werkbegeleiders maken wij jaarlijks kenbaar tijdens de Dio-Day, waar docenten in opleiding en werkbegeleiders in het zonnetje worden gezet en de Dio-talentprijs voor het beste beroepsproduct wordt uitgereikt.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

De relatie met en kwaliteit van werkbegeleiders heeft onze (blijvende) aandacht. Wij streven bijvoorbeeld naar een professionaliseringsaanbod voor de werkbegeleiders waar zij écht op af komen en zijn aan het experimenteren met verschillende vormen om dit te bewerkstelligen.

Momenteel experimenteren wij ook met oriëntatieochtenden en de MBO-tour. Tijdens deze momenten krijgen (toekomstige) dio’s de mogelijkheid om de breedheid van het mbo, de studenten en beroepen te ervaren, door sfeer te komen proeven bij onze verschillende colleges.

Wat is jullie ambitie voor de toekomst?

In november 2019 hebben wij de visie van onze opleidingsschool herijkt. In deze visie worden onder andere de onderstaande ambities benoemd.

  • Het verbeden van de opleidingsschool door onze expertise (vaker) in te zetten voor het opleiden van de zij-instroom (bijvoorbeeld traject tot Pedagogisch Didactisch getuigschrift-trajecten) en het begeleiden van starters.
  • Het verstevigen van de kwaliteitsontwikkeling en –cultuur door te gaan werken met een jaarplan en jaarverslag per college.
  • Het experimenteren met andere vormen van samen opleiden, waaronder mogelijkheden onderzoeken om meer van het curriculum van de lerarenopleiding aan te gaan bieden binnen de opleidingsschool.
Contactgegevens
Postbus 3065
3502 GB Utrecht
Website
Contactpersoon
Rosanne Koops
Projectleider ROC Midden Nederland