Logo: Opleidingsschool Rivierenland
VO
Aspirant

Opleidingsschool Rivierenland

Wat typeert jullie samenwerking?

Missie

  • het begeleiden en opleiden van voldoende startbekwame docenten, die beschikken over vakmanschap;
  • het doorontwikkelen van de startbekwame docent naar een leven-lang-lerende professional;
  • het samenwerken (instituut en scholen) op alle niveaus, om zo te werken aan een optimaal leerklimaat.

Visie
We zien OSR als leergemeenschap waarin docenten zichzelf continue blijven ontwikkelen en zo vorm kunnen geven aan goed onderwijs voor leerlingen. Door nauwe samenwerking tussen het opleidingsinstituut en de scholen wordt kennis en expertise optimaal uitgewisseld en op elkaar afgestemd. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn:

  • Voorbeeld: leren zien waarin iemand een voorbeeld is, mensen laten beseffen dat zij een levend voorbeeld zijn, hen te stimuleren en een zo krachtig mogelijk positief levend voorbeeld voor anderen te zijn.
  • Variëteit: het nadenken en keuzes maken vanuit de verschillende onderdelen van de volledige “onderwijskundige mix”.
  • Vooruitgang: overtuiging dat intelligentie kan groeien en dat capaciteiten een potentieel is dat ontwikkeld kan worden.
Contactgegevens
Nieuwe Walsteeg 9
4201 JH Gorinchem
Website
Contactpersoon
Maaike Klugkist
Projectleider OSR