Logo: Opleidingsschool Noordermarke
VO
Aspirant

Opleidingsschool Noordermarke

Wat typeert jullie samenwerking?

Onze opleidingsschool is een samenwerkingsverband van het Linde College in Wolvega, Eekeringe en RSG Tromp Meesters in Steenwijk, het Roelof van Echten in Hoogeveen, Hogeschool Windesheim in Zwolle, CS Vincent van Gogh, Het Esdal College en het Carmelcollege in Emmen.

We vinden elkaar in het streven naar een inclusieve samenleving waarin ieder individu gelijke rechten en kansen heeft om actief mee te doen. We willen daarom docenten opleiden die hart hebben voor alle leerlingen en inspirerend en betekenisvol onderwijs kunnen verzorgen op maat voor iedere leerling. Daarbij is het belangrijk dat de docent goed kan samenwerken in verschillend samengestelde teams en kan differentiëren op elk gebied. Naast kwalificatie, hechten we veel waarde aan persoonsvorming en socialisatie in ons onderwijs, en dus ook in ons opleiden van docenten.

We willen een kweekvijver vormen voor nieuw personeel, opgeleid volgens onze visie. ‘De kweekvijver’ zal concreet onderdeel uitmaken van de formatieplanning en het HR-beleid van de betrokken scholen. Door samen te werken met alle scholen uit de regio en instellingen die deze visie delen, zullen we met vereende krachten het opleiden van docenten in Drenthe en omliggende regio kunnen versterken.

Waar zijn jullie trots op?

We stellen in onze opleidingsschool een brede oriëntatie op het beroep centraal, waarbij duidelijk wordt dat docent zijn veel meer betekent dan lesgeven in het eigen vakgebied. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat docenten in opleiding ervaring opdoen in verschillende schooltypes. Onze opleidingsschool biedt onderwijs aan van VSO/praktijkonderwijs tot VWO, incl. Technasium.

Onze visie maken wij concreet in ons zogenaamde BOS-traject: de Brede Oriëntatie Stage. In het eerste jaar van het werkplekleren oriënteren de docenten in opleiding zich aan de hand van de zes rollen van de leraar (Slooter, 2018) op alles aspecten van het docentschap. Onderzoek en literatuur worden in dit traject geïntegreerd. In de start- en middagbijeenkomsten is er veel ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en leren met mede docenten in opleiding en hun begeleiders: dat zijn binnen dit traject met name de instituutsopleider en de schoolopleider. De werkplekbegeleiders begeleiden het vakinhoudelijke aspect. Deze manier van werken wordt uitgebreid naar de opeenvolgende leerjaren.

Contactgegevens
Oostwijkstraat 8
8331 ED Steenwijk
Website
Contactpersoon
Ellen van Opzeeland
Projectleider

Kennisbank

Video's & podcasts
8 april 2022

Vanuit het Platform hebben wij een oproep uitgezet onder partnerschappen om een vlog in te sturen over de kracht van het partnerschap. In deze vlog vertelt schoolopleider en programmamanager Ellen over hoe in samenwerking met het opleidingsinstituut op Scholengemeenschap Ekeringen de koppeling tussen theorie en praktijk nog sterker verbonden wordt door inzet van didactisch redeneren.