Logo: Opleidingsschool Nijmegen MBO
MBO
Aspirant

Opleidingsschool Nijmegen MBO

Wat typeert jullie samenwerking?

We leiden studenten op bij ROC Nijmegen. Het programma is gebaseerd op onze 5 kernwaarden. Dit zijn:
– beroepsgerichte activerende didactiek,
– een onderzoekende kritische houding,
– de koppeling van theorie aan praktijk,
– de student in de lead,
– kennismaking met verschillende rollen die je hebt als mbo-docent.

Het gebruiken van activerende didactiek binnen het mbo vraagt dat lessen zijn afgestemd op het beroep dat de studenten van het roc later gaan uitoefenen. Dat betekent dus iets voor de leraar in opleiding en voor de lerarenopleiding.

Deze kernwaarden komen in een gezamenlijk georganiseerd programma terug: op donderdagen is er een programma dat de HAN en het ROC Nijmegen samen ontwikkelen en uitvoeren. Er zit een opbouw in de jaren: De eerstejaars proeven bijvoorbeeld aan het werken als docent in het mbo. De tweedejaars studenten gaan in gemengde groepen hun leerdoelen/leervragen onderzoeken en koppelen dit aan een thematiek. Derdejaars studenten nemen een kijkje bij elkaar in de keuken: wat betekent het om hetzelfde vak te geven bij een andere opleiding? En het laatste jaar is een combinatie tussen specifieke onderwerpen binnen het mbo. Hier staan intervisie en onderzoek centraal. Het inductietraject is daarbij aangesloten.

Waar zijn jullie trots op?

We hebben enorme stappen gezet rondom professionalisering van de werkplekbegeleiders. Dit hebben we onder andere gedaan door het organiseren van een tweedaagse, waarin we met een club van schoolopleiders, werkplekbegeleiders, instituutsopleiders werkten aan scholing en professionalisering. Zo hebben we elkaar als groep leren kennen en hebben de leden van de opleidingsschool een gevoel van een community gecreëerd. Nu weten mensen elkaar beter te vinden en kunnen we een slag dieper gaan als het gaat om bijvoorbeeld intervisie.

Daarnaast zijn wij trots op de plek die Opleidingsschool Nijmegen MBO heeft gekregen binnen het mbo. Mensen binnen de organisatie kennen het, het heeft een vaste positie binnen HR. En collega’s voelen: ik ben onderdeel van iets bijzonders. Je kunt hier echt iets leren en het is betekenisvol voor je werk.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

De samenwerking en het overdragen van kennis over het mbo binnen de opleidingsschool, het roc en de lerarenopleiders heeft de meeste aandacht.

Wat is jullie ambitie voor de toekomst?

Samen onze visie verder verankeren.

Contactgegevens
Campusbaan 6
6512 BT Nijmegen
Website
Contactpersoon
Claudia Goumans
Projectleider