Logo: Opleidingsschool MBO Amersfoort | Samen voor MBO in Praktijk
MBO
Aspirant

Opleidingsschool MBO Amersfoort | Samen voor MBO in Praktijk

Wat typeert jullie samenwerking?

De aspirant-opleidingsschool MBO Amersfoort, Samen voor MBO in Praktijk is een samenwerking tussen MBO Amersfoort en Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht en vanaf april 2020 is het samenwerkingsverband uitgebreid met Hogeschool Windesheim. Als aspirant-opleidingsschool leren en leiden wij op in de verbinding van theorie en de (beroeps)praktijk. Ons uitgangspunt is triple loop leren voor alle betrokkenen van de opleidingsschool, waarbij er sprake is van een continue uitwisseling, afstemming en co-creatie tussen de drie werelden van het mbo, de lerarenopleiding en de (onderwijs)bedrijven.

Waar zijn jullie trots op?

Een centrale plaats in het opleiden en begeleiden is de verbinding en de wisselwerking tussen enerzijds de beroepspraktijk van de mbo-student en anderzijds die van de docent in opleiding. Docenten in opleiding maken vaak voor het eerst kennis met het mbo als zij bij ons stage lopen. Wij zijn er trots op dat zij niet alleen het lesgeven op het mbo leren kennen, maar ook het werken en begeleiden in de onderwijsbedrijven. Zij ervaren hoe belangrijk het voor mbo-studenten is, dat de lessen en de beroepspraktijk een directe relatie hebben. Hierbij leren alle begeleiders en studenten met en van elkaar in de praktijk.
Begeleiding van de docenten in opleiding gebeurt dus op meerdere plaatsen in de school. Zij leren en werken vanuit een vaste standplaats en de opzet van de begeleiding is kleinschalig. Intervisie- en themabijeenkomsten, met eigen inbreng van de docent in opleiding, nemen een belangrijke plaats in bij het leren en opleiden. We zijn er trots op dat we op deze manier de aankomend docenten samen goed kunnen opleiden, begeleiden en dus optimaal kunnen voorbereiden op het docent zijn in de specifieke context van het mbo.
Daarnaast zijn wij er trots op dat er nu twee lerarenopleidingen betrokken zijn bij de opleidingsschool en dat we hierdoor met elkaar op alle vakgebieden die van belang zijn voor ons mbo, docenten kunnen opleiden.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

We werken op dit moment plannen uit die het opleiden van de aankomende docent, maar ook de professionalisering van begeleiders en opleiders binnen onze aspirant-opleidingsschool vorm en inhoud geven. Het is de bedoeling dat begeleiding, opleiden en professionaliseren structureel ingebed worden in het schoolbeleid. Daarbij betrekken we ook het inductiebeleid en de implementatie ervan.

Contactgegevens
Daam Fockemalaan 10
3818KG Amersfoort
Website
Contactpersoon
Johanna Klein
Coördinator Samen Opleiden