Logo: Opleidingsschool Hodos
MBO

Opleidingsschool Hodos

Wat typeert jullie samenwerking?

De opleidingsschool laat zich typeren door zeer aangenaam samenwerken, waarmee we een kwalitatief programma weten neer te zetten voor docenten in opleiding (dio). Docenten in opleiding krijgen goede begeleiding, waarin we de juiste aandacht voor het mbo hebben weten te creëren. De begeleiding is gericht op het mbo, de doelgroep, het vak en didactiek. Door onze gedeelde christelijke, reformatorische achtergrond lukt het goed om een gezamenlijke visie neer te zetten en deze te vertalen naar de praktijk. Deze gedeelde visie gaat voor een groot deel over hoe we naar jongeren kijken en wat we hen willen meegeven.

Daarnaast is binnen het Hoornbeeck College het werken in resultaatverantwoordelijke teams goed ontwikkeld. We hebben als school hier flink in geïnvesteerd. Om te werken in resultaatverantwoordelijke teams is het nodig om te werken vanuit visie. Om te weten wie je bent in het team, is het nodig dat je reflecteert en dat je onderneemt. Hiertoe leiden wij op. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat docenten in opleiding hun studenten betrekken bij het evalueren van hun les. We dagen ze flink uit in visievorming en studentparticipatie.

Waar zijn jullie trots op?

We hebben een goed programma voor het behalen van een pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG). Het is geënt op het mbo. Het is aantrekkelijk, maar ook stevig. Je leert er veel. Een belangrijk deel is reflectie. Een van de reflectievragen is wat voor docent je wilt zijn. Voor zij-instromers is dit een belangrijke vraag: wie ben ik als docent en welke keuzes maak ik?

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Allereerst de ontwikkeling van de werkplekbegeleider: wat verwachten we van de begeleiding van de werkplekbegeleider en hoe zorgen we dat onze werkplekbegeleiders die verwachting kunnen waarmaken? Hodos, de opleidingsschool van het Hoornbeeck College en Driestar hogeschool, heeft gekozen voor een goed opgeleide en breed inzetbare schoolopleider die veel taken in zijn pakket heeft die werkplekbegeleiders (wpb’ers) bij ander opleidingsscholen doen. De begeleiding door de wpb’ers willen wij vooral richten op de vakdidactiek als onderdeel van het vakmanschap van de docent. We zijn op zoek hoe we dit het beste vorm kunnen geven. Daarnaast willen we ook het gesprek in de driehoek van student, instituutsopleider en schoolopleider verder ontwikkelen. Ook gaat op dit moment aandacht uit naar het evalueren van de kwaliteit: doen we dat professioneel en systematisch genoeg?

Wat is jullie ambitie voor de toekomst?

Een van onze ambities is dat we zoals in het pdg-programma het mbo net zo sterk naar voor laten komen in het programma voor de studenten van de 2egraads lerarenopleiding. We willen een programma waarin het mbo en vo goed en logisch met elkaar verweven zijn. Want het mbo en vo hebben elkaar veel te bieden. In het mbo is er bijvoorbeeld het ondernemerschap en het wendbare. Dit is sterk ontwikkeld in het mbo, want beroepen waarvoor het mbo opleidt veranderen voortdurend.

Een andere ambitie is de positie van de startende docent in het roc verbeteren. Hoe zorgen we dat de startende docent een fijn programma heeft om te starten, dat teams startende docenten goed opvangen, dat startende docenten de begeleiding krijgen die we willen.

Contactgegevens
Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
Website
Contactpersoon
Arend Flier
Projectleider