MBO
Aspirant

Opleidingsschool Deltion-Windesheim

Wat typeert jullie samenwerking?

Aspirant Opleidingsschool Deltion-Windesheim bestaat uit Hogeschool Windesheim en het Deltion College. Zowel het instituut als de ROC zijn gesitueerd in Zwolle, op nog geen 4 km van elkaar vandaan. Dat maakt dat we makkelijk bij elkaar binnen kunnen lopen.

Dat geeft meteen onze samenwerking aan: we staan open voor elkaar. We creëren korte lijnen en een gastvrije sfeer. We hebben de leervragen van de toekomstige en startende leraren duidelijk en we sluiten hier zoveel mogelijk op aan in ons (gezamenlijk ontwikkeld) aanbod. We bieden hen een rijke leeromgeving die vooral gericht is op het werken en lesgeven in de mbo-context.

We zoeken actief de samenwerking met andere opleidingsscholen in de regio om ook op dit gebied van en met elkaar te leren.

Waar zijn jullie trots op?

Trots zijn we op de leraren in opleiding die terugkomen voor een leerwerkstage en/of uiteindelijk op het Deltion College komen/blijven werken. Zij geven aan gezien te worden op onze opleidingsschool en dat zij zich optimaal hebben kunnen ontwikkelen.

Sinds een aantal jaren bieden wij ‘Samen Onderzoeken’ aan. De studenten vormen een onderzoeksgroep en worden begeleid vanuit Windesheim én Deltion. Structureel en gezamenlijk werken aan je afstudeeronderzoek leidt tot gemotiveerde studenten en prachtige, betekenisvolle onderzoeksresultaten.

De vruchtbare samenwerking met opleidingsscholen in de regio geeft de student de mogelijkheid zich breed te oriënteren. Op het moment dat je over de grenzen van je eigen opleidingsschool durft heen te kijken, merk je dat er altijd een rijkere leeromgeving ontstaat voor de toekomstige en startende leraar.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Een van de inhoudelijke speerpunten is het ontwikkelen van een doorlopende onderzoekslijn. Hierdoor worden de leraren in opleiding vanaf leerjaar 1 al gestimuleerd een onderzoekende houding te ontwikkelen. Hierbij proberen we wederom zo veel mogelijk aan te sluiten bij onderwerpen die spelen in de beroepspraktijk.

Het verder ontwikkelen en zichtbaar maken van onze kwaliteitszorg. Het is onze ambitie dat kwaliteitszorg door alle deelnemers van onze opleidingsschool gedragen en uitgevoerd wordt.

Bescheidenheid siert de mens, maar onze trots en onze successen mogen meer verankerd worden in onze samenwerking. We mogen laten zien waar we voor staan en wat we bereikt hebben.

Contactgegevens
Mozartlaan 15
8031 AA Zwolle
Contactpersoon
Charlotte Kamphuis
Projectleider