Logo: Opleidingsschool Boss po
PO

Opleidingsschool Boss po

Wat typeert jullie samenwerking?

De Pabo Hogeschool Rotterdam, het Kenniscentrum Talentontwikkeling, Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, Wijzer in Opvang en Onderwijs, Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden, Primo Schiedam en 22 basisscholen zijn sinds juni 2019 een officieel erkende Opleidingsschool. Opleidingsschool Boss po staat voor ‘Beter Opleiden in Samenhang en Synergie primair onderwijs’. Hiermee wordt direct verwezen naar de ingeslagen en beoogde richting van onze Opleidingsschool.

De samenwerking binnen de Opleidingsschool wordt vooral getypeerd door een focus op de grootstedelijke problematiek. Al onze scholen bevinden zich in en rond Rotterdam, dus de grootstedelijke problematiek is een zeer belangrijk speerpunt binnen onze opleidingsschool. Denk aan Nederlands als tweede taal, diversiteit, en de vaak weerbarstige schoolcontext; dat zijn problematieken die in een grote stad als Rotterdam op veel basisscholen een rol spelen. Wij leiden onze studenten daarom op om straks goed les te kunnen geven op een Rotterdamse basisschool.

Samen willen wij ons verder ontwikkelen als volwaardige Opleidingsschool voor primair onderwijs in de regio. De partners willen de bestaande samenwerking versterken, uitbreiden, verdiepen en borgen. Het doel is daarbij het opzetten van een doorlopende leer- en professionaliseringslijn voor (aankomende) leerkrachten primair onderwijs en docenten Pabo, waarbij zij zich zowel gedurende hun opleiding, in de eerste jaren als beginnend leerkracht of docent als in de rest van hun loopbaan blijvend kunnen ontwikkelen en professionaliseren binnen een rijke (leer)omgeving.

De afgelopen jaren zijn de gemaakte keuzes en de ingeslagen weg bevestigd m.b.t. het samen opleiden, begeleiden en beoordelen, het tot stand komen van een gedeelde opleidingsvisie en overeenkomstig beroepsbeeld en het samen met het werkveld aandacht besteden aan de inductiefase na de opleiding, met als doel afgestudeerden langere tijd te behouden voor het werkveld. Onze samenwerking in de afgelopen jaren, in combinatie met het positieve oordeel van de NVAO, geeft ons het vertrouwen dat we de in gang gezette ontwikkelingen en uitvoering van het programma duurzaam kunnen vervolgen en we ons in de komende jaren kunnen door ontwikkelen als volwaardige, bekostigde Opleidingsschool Boss po. We willen in de toekomst gezien worden als Opleidingsschool waarin we als gelijkwaardige partners (aanstaande) leerkrachten primair onderwijs opleiden en professionaliseren, die in hun praktijk andere collega’s inspireren en motiveren.

Het omgaan met de gevolgen van het lerarentekort is daarbij een grote uitdaging. In het licht van het grote lerarentekort is het voor ons een belangrijke uitdaging om onze Opleidingsschool duurzaam te laten zijn en goed te borgen wat we hebben opgebouwd. Binnen die context werkt de pabo aan een nieuw curriculum, waarin studenten in sterke mate hun eigen leerproces vormgeven en dat hen goed voorbereidt om straks in verschillende grootstedelijke schoolcontexten te kunnen functioneren.

Een andere grote uitdaging waar we de komende tijd veel energie in steken, is de uitbreiding van het aantal po-scholen dat aan ons partnerschap is verbonden. Van de vier deelnemende besturen, komen er minstens tien nieuwe basisscholen bij. We zetten al onze expertise in om van deze uitbreiding een succes te maken.

Contactgegevens
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Website
Contactpersoon
Willem de Vos
Hoofddocent, Pabo/Kenniscentrum Talentontwikkeling Hogeschool Rotterdam
06-50533147