Logo: Opleiden met Esprit (PO/VO)
VO

Opleiden met Esprit (PO/VO)

Wat typeert jullie samenwerking?

Opleiden met Esprit levert een bijdrage aan het opleiden van goed gekwalificeerde leraren (PO en VO) die bekwaam zijn om in een grootstedelijke context goed onderwijs te verzorgen. Daarbij wordt in het bijzonder gewerkt aan een reflectieve houding middels gestructureerd praktijkgericht ontwerponderzoek. Ook zittende docenten en schoolleiders zijn en worden doorlopend geschoold in deze onderzoeksaanpak. Zo werken wij samen aan beter onderwijs voor onze leerlingen.

Waar zijn jullie trots op?

Opleiden met Esprit stelt de relatie tussen het opleiden van docenten en schoolontwikkeling centraal. Het opleiden van docenten is een middel om schoolontwikkeling tot stand te brengen. Esprit Scholen kiest ervoor dit middel een grote rol te geven.

De relatie wordt aangegaan op twee vlakken: het in de praktijk opleiden van docenten en het uitvoeren van praktijkonderwijs ten behoeve van onderwijs- en schoolontwikkeling. Opleiden met Esprit vormt een kader om de kwaliteit op beide vlakken te waarborgen door:
– het aanbieden van structuren voor de samenwerking tussen studenten, medewerkers van de scholen en opleiders van de instituten;
– alsmede structuren voor de samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en de opleidingsinstituten;
– en het opleiden en aanstellen van professionals die de gang van zaken op beide vlakken aansturen.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Opleiden met Esprit heeft de volgende ambities:
– versterking van de rol van onderzoek bij de ontwikkeling en verbetering van het onderzoek op onze scholen;
– versterking van samenwerking tussen PO en VO in opleiden en onderzoek;
– een sterkere koppeling realiseren tussen opleiden van studenten en begeleiden van startende docenten.

Contactgegevens
Pieter Lodewijk Takstraat 33-34, Amsterdam
Website
Contactpersoon

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
31 mei 2017

In deze bundel vind je negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden.