Logo: Haagse Opleidingsschool (HOS)
VO
Aspirant

Haagse Opleidingsschool (HOS)

Wat typeert jullie samenwerking?

Acht vo-scholen en drie lerarenopleidingen werken sinds de start van de HOS in 2018-2019 nauw met elkaar samen binnen onze opleidingsschool. Er is veel energie en enthousiasme. Alle samenwerkingspartners zijn betrokken en leveren een actieve bijdrage aan het samen opleiden, begeleiden en beoordelen binnen de HOS. Studenten krijgen hun gehele opleidingstraject een plek binnen de HOS. Zij rouleren over de vo-scholen en maken kennis met de diverse onderwijscontexten binnen de grootstedelijke context. Op die manier kunnen zij een bewuste keuze maken wat het beste bij hen past. Binnen de HOS proberen we het wiel niet opnieuw uit te vinden maar benutten we zoveel mogelijk wat er al is.

Waar zijn jullie trots op?
  • Status als aspirant opleidingsschool: in de afgelopen periode heeft het partnerschap op volle kracht en met groot enthousiasme gewerkt aan de ontwikkeling van onze opleidingsschool, met een mooi resultaat. In 2019 is subsidieaanvraag van de HOS in het kader van de Regeling Tegemoetkoming Kosten Opleidingsscholen positief beoordeeld. Per augustus 2019 heeft de HOS daarom de status van aspirant opleidingsschool.
  • Aandacht voor 21e eeuwse en digitale vaardigheden: de HOS onderscheidt zich in haar visie en organisatie door haar sterke focus op pedagogische en didactische vernieuwing. De veranderingen in de maatschappij gaan snel en als HOS vinden wij het belangrijk dat onze studenten toegerust zijn om hun toekomstige leerlingen voor te bereiden om in deze veranderende maatschappij een rol te kunnen spelen. Daarom besteden we binnen de HOS extra aandacht aan de 21ste eeuwse vaardigheden en met name aan de digitale vaardigheden van onze studenten.
  • Impuls voor vernieuwing: studenten vormen een impuls voor vernieuwing binnen onze scholen en lerarenopleidingen. Binnen de HOS krijgen studenten veel gelegenheid om te observeren, proberen en innoveren. De scholen en lerarenopleidingen verschillen van elkaar in hoe vernieuwend hun onderwijs is, maar zij staan allemaal staan open en bieden studenten, opleiders en begeleiders volop ruimte om te observeren, proberen en innoveren. Dit werkt als een olievlek in de scholen en de lerarenopleidingen.
  • Innomo’s: de zogenaamde innomo bijeenkomsten vormen een belangrijke impuls voor vernieuwing binnen de HOS. Innomo’s zijn innovatieve modules als centrale pijlers in onze opleidings- en professionaliseringsactiviteiten. Er vinden jaarlijks diverse HOS innomobijeenkomsten plaats voor alle betrokkenen binnen de HOS: van student tot schoolleider, van student tot starter, van werkplekbegeleider tot instituutscoördinator. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over onze visie op leren en pedagogisch didactische vernieuwing.
  • Gelijkwaardige samenwerking: echte vernieuwing kost tijd. Binnen de HOS wordt op alle niveaus het gesprek gevoerd over de mogelijkheden tot vernieuwing. Scholen en instituten werken binnen de HOS samen als gelijkwaardige partners; de expertise van alle partijen wordt zo optimaal mogelijk benut. We werken met co-docenten, die samen met instituutsopleiders en trainers invulling geven aan ons opleidingsprogramma en onze trainingen.
Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

In de afgelopen periode hebben we een stevige basis voor het samen opleiden neergezet. Er zijn inmiddels circa 80 tot 90 studenten in huis, de opleidings- en begeleidingsinfrastructuur is ingericht, we hebben een eigen opleidingsprogramma ontwikkeld en investeren volop in de professionalisering van onze opleiders en begeleiders. Op dit moment heeft vooral de kwaliteitscultuur onze aandacht. Zo zijn we druk bezig om onze visie en ambities te vertalen naar concrete kwaliteitsindicatoren en om een instrumentarium voor kwaliteitszorg uit te werken en implementeren. Uitgangspunt daarbij is dat onze kwaliteitszorg praktisch en uitvoerbaar is. Waar mogelijk integreren we de kwaliteitszorg in de overlegstructuur en het opleidingsprogramma van de HOS, bijvoorbeeld door het inbouwen van vaste evaluatiemomenten.

Contactgegevens
Beresteinlaan 627
2542 JR Den Haag
Website
Contactpersoon
Leonie Drabbe
Voorzitter stuurgroep HOS