PO
Aspirant

De Noord-Hollandse Samenscholing

Wat typeert jullie samenwerking?

Hoe zou je de insteek en werkwijze van jullie partnerschap kunnen karakteriseren?
“We werken samen vanuit een open en onderzoekende houding –­ dat typeert ons het beste. We leren van elkaar en met elkaar en dat doen we in onderlinge afhankelijkheid. Iedereen is een gelijkwaardige partner, alle lagen: studenten, leerkrachten, lerarenopleiders en docent-onderzoekers. Die zijn allemaal bezig om zich samen te ontwikkelen, en om samen te leren. We hebben bij InHolland bovendien een eigen lectoraat Pedagogische Opdracht dat actief meedoet aan het partnerschap. Ons doel is om vanuit verwondering te werken aan ons onderzoekend vermogen. En met ‘ons’ bedoel ik al die lagen die ik net genoemd heb – ook gelouterde lectoren en pabo-docenten: niemand is ooit uitgeleerd.”

Waar kijken jullie het meest naar uit nu jullie aspirant-opleidingsschool zijn geworden?
“Dat we met al die verschillende groepen mensen steeds meer en efficiënter kennis uitwisselen en expertise opbouwen. Dat we theorie en praktijk steeds beter met elkaar gaan verbinden om zo echt verdiepend te kunnen leren. En natuurlijk is het uiteindelijk de bedoeling dat we alle studenten volgens dit model kunnen opleiden. We hebben nu ongeveer 500 pabo-studenten en daarvan doen er vanaf 1 januari 25 mee in de nieuwe opzet van Samen Opleiden. Die opzet is vergelijkbaar met die van het partnerschap van Opleidingsschool IJmond, met een speciale lesdag waar lerarenopleiders samen met de leerkrachten van de scholen en de schoolopleiders van alle besturen de praktijk nadrukkelijk koppelen aan de theorie.”

Contactgegevens
Bergerweg 200
1817 MN Alkmaar
Contactpersoon