PO

Brede Opleidingsschool Rotterdam/Dordrecht

Wat typeert jullie samenwerking?

De samenwerking tussen de vijf schoolbesturen voor primair onderwijs en de twee pabo-locaties van hogeschool Inholland in de regio Rotterdam-Dordrecht berust op drie pijlers, namelijk: Samen Opleiden, Samen Onderzoeken en Samen Professionaliseren. De opleidingsschool ziet hierin dé mogelijkheid om de initiële opleiding, de professionele ontwikkeling van leraren, de onderwijskundige ontwikkeling en het personeelsbeleid met elkaar te verbinden.

Zo wil de opleiding zorg dragen voor het opleiden van aanstaande leerkrachten en voor het begeleiden van startende leerkrachten. Er wordt met elkaar gezocht naar de verbinding tussen theorie en praktijk. Ook wordt de samenwerking gezocht om scholingstrajecten op te zetten voor alle medewerkers.

In het Samen Onderzoeken werken we aan de verbinding tussen het lectoraat De Pedagogische Opdracht en docenten pabo, leraren po, en studenten.

Bij het Samen Opleiden staat de samenwerking tussen groepsleerkrachten, docenten pabo en studenten op de werkvloer centraal. Het opdoen van ervaringen binnen lab-situaties worden met elkaar gedeeld.

Waar zijn jullie trots op?

In de afgelopen jaren zijn enkele mooie scholings- en informatiebijeenkomsten met elkaar georganiseerd. Dit tot tevredenheid van studenten en leerkrachten. We weten hiermee de samenwerking tussen de schoolbesturen en de pabo-opleiding krachtig neer te zetten.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

In overleg met lector Mascha Enthoven, verbonden aan het lectoraat De Pedagogische Opdracht van de hogeschool, willen we dat er een onderzoekende houding binnen de Opleidingsschool wordt gecreëerd.

Contactpersoon
Thirza van 't Verlaat
Projectleiders