Logo: Brabantse Opleidingsschool
VO
Aspirant

Brabantse Opleidingsschool

Wat typeert jullie samenwerking?

De Brabantse Opleidingsschool (BOS) heeft sinds december 2019 de status van aspirant-opleidingsschool. Het is een samenwerkingsverband van Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Hogeschool Rotterdam/IvL, Technische Universiteit Eindhoven/ESOE en twee VO-besturen (SKVOB en SOVOT) die voortgezet onderwijs verzorgen op in totaal maar liefst 17 verschillende locaties, van Bergen op Zoom tot en met Tilburg.

De BOS biedt een breed palet van onderwijs aan, van vmbo tot en met gymnasium, van tto tot Dalton, van Vrije School tot PLEION-school, van technasium tot cultuurprofielschool en van kleine dorpsschool tot brede scholengemeenschap. Er valt dus wat te kiezen en heel veel te leren bij de BOS!

De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van 1e en 2e graads leraren, zowel op hbo- als universitair niveau, voltijd en deeltijd. Daarbij staan de volgende uitgangspunten centraal.

  • Samen opleiden is ook echt samen. Natuurlijk kun je rekenen op een ervaren, enthousiast, gekwalificeerd opleidingsteam. Maar centraal staat dat we van en met elkaar willen leren, en samen het programma vormgeven.
  • We hebben een heel divers aanbod wat betreft schoolcultuur, opleidingsniveau en onderwijsconcept. Door in de praktijk kennis te maken met veel verschillende ‘smaakjes’ en dit te verbinden met de theorie, ontwikkel je je tot een professional met een breed repertoire en een eigen stijl.
  • De ontwikkeling van een leraar houdt niet op als het diploma is behaald. We bevorderen daarom niet alleen het leren van studenten, maar ook van startende én ervaren leraren. En we betrekken leerlingen hier actief bij.
  • Fouten maken mag – en móet zelfs als je je verder wilt ontwikkelen! We zijn een ondernemende opleidingsschool waarbij leren op alle niveaus met elkaar verbonden wordt. We durven risico’s te nemen om studenten, collega’s, onze school én het onderwijs verder te ontwikkelen.
  • We stimuleren en verwachten dat je zelf initiatief en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkeling. De nadruk ligt dus op eigenaarschap en een kritisch-onderzoekende houding. Pas als je nieuwsgierig bent naar je eigen leerproces, leer je welke aanpak in een bepaalde situatie het beste werkt.
Waar zijn jullie trots op?

De BOS gaat eigenlijk pas echt van start met ingang van schooljaar 2020-2021. We hebben nog maar net de status van aspirant-opleidingsschool gekregen en zijn nog druk bezig om de samenwerking en het curriculum concreet vorm te geven. We zijn heel trots dat we de status van aspirant-opleidingsschool hebben gekregen en op alle expertise en enthousiasme die er al is op de verschillende scholen met betrekking tot het opleiden van nieuwe en het begeleiden van startende collega’s.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Zoals gezegd, zijn we nog maar net van start gegaan. Vormgeving van de samenwerking en het curriculum staan op dit moment centraal. De vragen die ons momenteel het meest bezighouden zijn: Hoe zorgen we dat we een aantrekkelijke opleidingsschool zijn voor studenten? Hoe behouden en versterken we wat er al is op de verschillende scholen en instituten en zorgen we tevens voor een duidelijke gemeenschappelijkheid? Hoe bouwen we een goed stelsel voor kwaliteitszorg? Deze en andere thema’s pakken we gezamenlijk op. Ook willen we de komende tijd investeren in professionalisering.

We starten in ieder geval op vijf scholen die hebben aangegeven een voortrekkersrol te willen vervullen (zie onder ‘Scholen’) maar zo snel mogelijk zullen álle scholen die onder het SKVOB e.o. en Sovot vallen aansluiten. Kijk op https://www.brabantseopleidingsschool.nl/ voor alle deelnemende scholen.

Contactgegevens
Tatraweg 80
5022 DS Tilburg
Website
Contactpersoon
Marty van Rijen
Projectleider/programmadirecteur
06-41760697