PO
Aspirant

Aspirant-opleidingsschool Regio Rijnmond Rotterdam (AOS3R)

Wat typeert jullie samenwerking?

Hoe zou je de insteek en werkwijze van jullie partnerschap kunnen karakteriseren?
“Hogeschool Rotterdam maakt al deel uit van een erkende opleidingsschool, OS Boss PO. Die opereert grotendeels in de stad Rotterdam. De aspirant-opleidingsschool Regio Rotterdam Rijnmond daarentegen zit in de periferie van de stad en de omliggende dorpen, met diversiteit als de grootste gemene deler. Bestuurlijk zijn de aangesloten – openbare – basisscholen goed met elkaar te vergelijken, maar de leerlingenpopulaties – en die van hun ouders – verschillen onderling qua woonplaats, capaciteiten, talenten, gedrag, sociaal-culturele- en migratie-achtergrond. Daarnaast is er ook variatie in de pedagogisch didactisch aanpak op de scholen, en hun onderwijsconcept: Jenaplan, Montessori, noem maar op. Heel divers dus, maar we hebben één gemeenschappelijk credo: samen overtreffen! Door goed samen te werken, een onderzoekende houding aan te nemen en je voortdurend te professionaliseren.”

Waar kijken jullie het meest naar uit nu jullie aspirant-opleidingsschool zijn geworden?
“We hebben net met de beide opleidingsscholen via Teams een online symposium achter de rug, met workshops in outbreak rooms en dat liep als een tierelier. Een groot succes. Maar wat ook bleek, is dat de stuurgroep met bestuursvoorzitters, het programmateam met schoolleiders, school- en instituutsopleiders en de vier ontwikkelgroepen met onder anderen schoolopleiders nog niet optimaal met elkaar verbonden zijn. Het is als het ware een clubsandwich met iets te veel lagen om goed behapbaar te zijn. Dat hangt mijns inziens samen met het ontbreken van een duidelijk en eenduidig beroepsbeeld. Om dat bij iedereen tussen de oren te krijgen, is iets waar we de komende tijd aan moeten werken. Daar kijk ik naar uit.”

Contactgegevens
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Contactpersoon
Willem de Vos
Programmamanager