Logo: Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden
VO
Aspirant

Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden

Wat typeert jullie samenwerking?

In het schooljaar 2015-2016 ontstond onder meerdere VO scholen in de regio Noordoost-, Oost- en Zuidoost- Groningen het initiatief om te komen tot een structurele, kwalitatief hoogstaande samenwerking op het punt van het opleiden en begeleiden van aankomende docenten, evenals op het punt van de begeleiding van startende docenten en professionalisering van ervaren docenten.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat we samen kunnen werken aan de toekomst van ons onderwijs en dat we mooie ‘slagen’ maken bij het opleiden van bijvoorbeeld vak coaches. En we zijn er heel trots op dat we ruim boven de 100 opleidingsplaatsen gerealiseerd hebben in schooljaar 2018-2019.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

We werken binnen Opleidingsschool Ommelanden aan drie ontwikkelthema’s: Identiteitsontwikkeling, Burgerschap en Wendbaar Vakmanschap. Daarnaast gaat binnen de opleidingsschool in zijn geheel aandacht uit naar taal, specifiek de vertaling van talige theorie naar een steeds taliger wordende praktijk in een regio waarin taalachterstand vaker voorkomt dan taalrijkheid.

Contactgegevens
Postbus 17
9700 AA Groningen
Contactpersoon
Femke Boesenkool
Projectleider
06-26715416