VO

Almeerse Academische Opleidingsschool (AAOS)

Wat typeert jullie samenwerking?

SAMEN professioneel opleiden!!!

Waar zijn jullie trots op?

Een gezamenlijk ontwikkeld opleidingsmodel die voor alle studenten leidend is ( studenten Windesheim, HU en de HvA). Bij alle studenten wordt dezelfde beoordelingsprocedure en – formulier gebruikt. Op de scholen is 1 instituutsopleider aanwezig die verantwoordelijk is voor de beoordeling van ALLE studenten.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?
  • Inductieprogramma: het huidige programma wordt geëvalueerd en op basis van verkregen data uit dit onderzoek en op basis van nieuwe inzichten uit (wetenschappelijk) onderzoek bijgesteld.
  • Kwaliteitsbeleid. Collega’s van de AAOS hebben meegewerkt aan het aanpassen van de vragenlijst die door de organisatie ‘kwaliteitsscholen’ wordt uitgezet.
  • Aanpassen van de beoordelingsformulieren voor alle tweede graad studenten. Wij gebruiken 1 beoordelingsformulier voor alle tweede graad studenten, ongeacht de lerarenopleiding waar zij studeren. Omdat er nu gewerkt wordt met bekwaamheidseisen i.p.v. competenties moeten de formulieren worden aangepast en opnieuw worden geaccordeerd door de examencommissies.
  • Vakdidactiek. Elk jaar organiseert de AAOS een studiedag vakdidactiek met als doel dat onze werkplekbegeleiders op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten en hierdoor hun studenten beter kunnen begeleiden/ opleiden.
  • Ontwikkelen van modules voor studenten en startende leraren die aansluiten op de grote stadsproblematiek. Hieraan wordt volgend schooljaar gewerkt.
Contactgegevens
Randstad 20-31
Almere 1314 BC
Contactpersoon
Fanny Rietveld
Projectleider
036-5406394

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
31 mei 2017

In deze bundel vind je negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden.

Praktijkvoorbeelden & interviews
5 december 2016

In deze bundel vindt u zeventien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.