Logo: Academische Opleidingsschool Midden-Brabant (AOS MB)
VO

Academische Opleidingsschool Midden-Brabant (AOS MB)

Wat typeert jullie samenwerking?

AOS MB is een samenwerkingsverband van 18 scholen voor voortgezet onderwijs en 6 lerarenopleidingen. In dit samenwerkingsverband zijn 2 kernen aanwezig: partnerschap Den Bosch en partnerschap Tilburg. In beide partnerschappen participeren 9 scholen voor voortgezet onderwijs.
In onze samenwerking is het perspectief van de leerloopbaan van leraren leidend. Er wordt samengewerkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wij streven naar een constructieve en organische samenwerking tussen en met alle betrokkenen.

Onze slogan: Docent worden, zijn en blijven.

Websites Academische Opleidingschool Midden-Brabant;
Partnerschap Den bosch
Partnerschap Tilburg

Waar zijn jullie trots op?
 • de feedback die studenten geven aan de opleidingsteams op de werkplek.
 • medewerkers die enthousiast deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten.
 • professionaliseringsactiviteiten die in co-creatie tussen medewerkers van scholen en opleidingen
  ontwikkeld en uitgevoerd worden.
 • docenten die een traject tot ‘docentonderzoeker’ volgen en met een praktijkonderzoek een bijdrage
  leveren aan schoolontwikkeling.
 • positieve attitude en betrokkenheid van heel veel collega’s!
 • docenten en studenten die gezamenlijk leren, onderzoeken en ontwikkelactiviteiten uitvoeren in
  ‘Leerateliers’. Meer info zie:
Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

De opleidingspartners werken met leeruitkomsten en eindtermen. Studenten worden uitgedaagd om activiteiten te ondernemen – zowel op het opleidingsinstituut als op de werkplek – om de leeruitkomsten/eindtermen aan te tonen. Met de ontwikkelteams worden momenteel activiteitenprogramma’s ontwikkeld om studenten uit te dagen te werken aan persoonlijke leervragen gekoppeld aan de leeruitkomsten. Daarnaast worden begeleidingsactiviteiten aangeboden om samen te reflecteren (link praktijk en persoon), te verbinden (link praktijk en theorie) en af te stemmen (link persoon en theorie). Het leren van en met elkaar vinden wij belangrijk.
Recentelijk hebben we de dialoog opgestart over de inductiefase. Alle partners onderschrijven de relevantie van een goede inductiefase. We verkennen op dit moment wat we hierin voor elkaar kunnen betekenen.

Contactgegevens
Postbus 350
5240 AJ Rosmalen
Website
Contactpersoon
Régie Driessen
Programmadirecteur

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
5 december 2016

In deze bundel vindt u zeventien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.