Logo: Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland
PO

Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland

Wat typeert jullie samenwerking?

Het samenwerkingsverband AOS PO NN bestaat uit 24 basisscholen, verdeeld over zeven schoolbesturen uit de provincies Drenthe en Groningen, de PA van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen het samenwerkingsverband worden jaarlijks minimaal 180 studenten opgeleid.

We werken vanuit een breed gedragen visie. We geven iedere deelnemer het vertrouwen en de verantwoordelijk een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren en verder ontwikkelen van ‘de academische opleidingsschool’.

Waar zijn jullie trots op?
  • Uit evaluaties blijkt dat onze opleiders in school steeds beter in staat zijn om de dagelijkse praktijk in te zetten als rijke leeromgeving voor studenten. Studenten worden in staat gesteld om naast het werken in de klas deel te nemen aan alle activiteiten die op de basisscholen ondernomen worden.
  • De opleiders in school volgen samen met studenten colleges op de PA en worden hierdoor in staat gesteld theoretische, methodische en praktische kennis te koppelen, ten behoeve van het leren van de student.
  • We leiden ‘talentgericht’ op. Medewerkers van de Rug en de PA Hanzehogeschool Groningen hebben ruim tien jaar meegewerkt aan onderzoek rondom Talentenkracht. Dit het onder meer geleid tot het vaststellen van ‘talentenkracht-principes’ en het ontwerpen van pedagogisch didactische hulpmiddelen om talentmomenten te ontlokken en stimuleren.
  • Studenten worden ‘Talentkrachtig’ opgeleid. Dit houdt onder meer in dat er structuur geboden wordt, dat zij ruimte krijgen en dat er flexibele ondersteuning geboden wordt.
  • Veel basisscholen zijn bezig met het doen van praktijkgericht onderzoek. Dit wordt gezien als een effectieve interventie die bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van de individuele leerkracht alsook van het team als geheel. Het praktijkonderzoek maakt integraal deel uit van de activiteiten die het team in het kader van kwaliteitszorg uitvoert.
Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?
  • Onze ambitie is om iedere student binnen de opleidingsschool te kunnen plaatsen. We onderzoeken hoe we kennis regionaal beter kunnen delen en de stagescholen zich kunnen laten ontwikkelen tot opleidingsschool.
  • We werken intensief samen met de PA van NHL/Stenden om alle schoolbesturen in Groningen, Friesland en Drenthe te ondersteunen bij het inrichten van een goed inductieprogramma voor startende leerkrachten.
Contactgegevens
Zuiderdiep 419-C
9521 AM Nieuw-Buinen
Website
Contactpersoon
Heidi Rubingh
Projectleider
06 12 29 32 02