Logo: Academische Opleidingsschool Noordoost-Brabant (AOS NB)
VO

Academische Opleidingsschool Noordoost-Brabant (AOS NB)

Wat typeert jullie samenwerking?

De partners binnen onze AOS werken op basis van een gemeenschappelijke visie op opleiden, professionaliseren en praktijkonderzoek aan een curriculum voor onze opleidingsschool. Leeruitkomsten van studenten vormen daarvoor een belangrijk uitgangspunt, waardoor het eigenaarschap van het leren bij de student komt te liggen en de ondersteuning en begeleiding maatwerk is. Praktijkonderzoek wordt gezien als een belangrijke motor voor schoolontwikkeling. Ook op gebied van onderzoek is er een nauwe samenwerking tussen de verschillende partners uit ons netwerk.

De leerateliers waar studenten en leraren instituuts- en schooloverstijgend samen komen om te leren, te professionaliseren en te onderzoek zijn voorbeelden van onze werkwijze.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op het feit dat:

  • partners binnen onze AOS steeds nadrukkelijker samenwerken vanuit onze gemeenschappelijke visie op opleiden, professionaliseren en onderzoek;
  • de AOS steeds meer de functie van katalysator vervult binnen de onderwijsorganisaties;
  • onze docenten in nauwe samenwerking met de instituutsopleiders erin geslaagd zijn betekenisvolle leertrajecten en leerwerktaken te ontwerpen;
  • de begeleiding steeds meer het karakter krijgt van maatwerk voor én met de student;
  • de onderzoeksgroep de peer review systematiek heeft ontworpen, die past bij de onderzoekende houding die de AOS Noordoost‐Brabant wil ontwikkelen.
Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Versterking van organisatiebrede betrokkenheid bij alle deelnemende partners. Maximaal benutten van de verschillende schoolcontexten met het doel studenten optimale leermogelijkheden te bieden. Onderzoek meer verbinden met de schoolontwikkeling, op basis van de onderzoeksagenda.

Contactgegevens
Vianenstraat 1
5342 AJ Oss
Website
Contactpersoon
Corry Kocken - Van Acht
Programmadirecteur
06 - 53778872

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
31 mei 2017

In deze bundel vind je negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden.