VO

Academische Opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame

Wat typeert jullie samenwerking?

De AOS “Wijzer in onderwijs” heeft een lange traditie van intensieve samenwerking, waarbij de scholen en lerarenopleidingen structureel in al onze gremia vertegenwoordigd zijn.. We zien de AOS als een innovatieve netwerkorganisatie met zowel aandacht voor inhoud als voor implementatie. Wij maken een verbinding met het HRM-beleid van de partnerscholen in het kader van levenslang leren, waarbij het accent momenteel ligt op de inductiefase en het samen ontwikkelen en leren. Onderzoek en een onderzoekende houding zijn binnen onze samenwerking niet meer weg te denken. Een mooi voorbeeld vormen de impulsprojecten en leergemeenschappen waarin docenten van onze scholen samen met docenten van onze instituten de kansen en impact van vernieuwingen in ons onderwijs op de scholen onderzoeken.

Waar zijn jullie trots op?

Op de goede samenwerking tussen de partnerscholen en de beide lerarenopleidingen vol plezier, betrokkenheid en kundigheid. Verder op onze infrastructuur, de kwaliteit van de (onderzoeks)begeleiding, ons praktijkcurriculum, onze evaluatiecyclus en de jaarlijkse professionaliseringsworkshops voor de werkplekbegeleiders. Tot slot zijn we trots op onze Werkplaats met een groot aanbod aan professionaliseringsactiviteiten voor alle collega’s van onze scholen.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?
  • Het herijken van de visie op opleiden en professionaliseren en het actualiseren van het opleidingsplan.
  • Het ontwikkelen van een aanvullend en passend (scholings) aanbod voor onze werkplekbegeleiders, docenten en specifiek voor de docenten in de inductiefase.
  • De verbinding van onderzoek en de onderzoekende houding en handelen aan schoolontwikkeling.
  • Het bevorderen van de coachende houding van schoolopleiders en werkplekbegeleiders.
Contactgegevens
Meeuwse Acker 20-20
6546 DZ Nijmegen
Website
Contactpersoon
Lous Lieber
Programmaleider
024 – 379 01 58

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
5 december 2016

In deze bundel vindt u zeventien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.