MBO
PO
VO

Webinar | Loopbaanontwikkeling vanuit het perspectief van de leraar

Marco Snoek en Erik Ex verzorgden dit webinar over de vraag hoe leraren met plezier en passie hun loopbaan over langere tijd vorm kunnen geven. Hieronder staat de presentatie en is het webinar in zijn geheel terug te kijken.

Lerende leraar

Het partnerschap Samen Opleiden heeft een gezamenlijk en gedragen beeld van het beroep van leraar en heeft dat vertaald in een visie op het leren en opleiden van leraren. Deze visie heeft betrekking op de wijze waarop de leraar een bijdrage kan leveren aan het leren van leerlingen en aan het functioneren van de school. Op basis van het beroepsbeeld zijn toetsbare doelstellingen uitgewerkt voor het opleiden van aankomende leraren, en voor de verdere ontwikkeling van de leraar als professional gedurende de loopbaan.

Bekijk thema